Detská roseola

Detská roseola je pomerne zriedkavým víruso­vým infekčným ochorením, ktoré vyvoláva u malých detí horúčku a vyrážky; je nákazlivá a jej príznaky možno ľahko omylom pokladať za prejavy šarlachu. Začína sa náhlym náporom vysokej horúčky, ktorá môže trvať až tri dni. Ako horúčka ustupuje, začínajú sa vyhadzovať plo­ché, červené škvrny, a to najprv na trupe a po­tom aj na končatinách a na krku. Vyrážky sa strácajú asi po 48 hodinách bez akýchkoľvek vedľajších účinkov.

Je to vážne?

Detská roseola nie je vážna, ale horúčka môže pri nej stúpnuť natoľko, že vyvolá horúčkové kŕ­če.

Možné príznaky

Horúčka dosahujúca 39-40 °0 a trvajúca až tri dni bez akýchkoľvek iných zjavných príznakov.

Výsyp oddelených, plochých červených alebo ružových škvŕn, ktoré sa zjavujú naj­prv na trupe a neskôr, keď horúčka ustúpi, sa rozšíria na končatiny a krk.

Čo by sme mali urobiť najprv?

Zmerajte dieťaťu teplotu. Ak je vysoká, pokúste sa ju znížiť omývaním tela vlaž­nou vodou. Všimnite si, kde sa škvrny vyhodia najprv a na ktorú časť tela sa prípadne rozšíria.

Nemali by sme sa obrátiť na le­kára?

Čo najskôr sa obráťte na lekára kvôli definitív- nemu potvrdeniu diagnózy. Okamžite vyhľa­dajte lekára, ak teplota neklesne ani po 48 ho­dinách alebo ak má dieťa z nej kŕče.

Čo pravdepodobne urobí le­kár?

  • Pri vírusových ochoreniach neexistuje ni­jaká špecifická liečba, liečia sa len príznaky (symptomatická liečba). Lekár vám poradí, ako znížiť horúčku a odporučí dieťaťu odpoči­nok na posteli až do vyhodenia sa vyrážok.
  • Ak dieťa trpelo kŕčmi spôsobenými horúč­kou aj predtým, lekár môže predpísať lieky za­braňujúce ich opakovaniu.

Ako môžeme pomôcť sami?

  • Pravidelne dieťaťu merajte teplotu, a ak stúpne, usilujte sa ju znížiť – najprv omývaním vlažnou vodou a potom vhodnou dávkou Paralenu.
Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *