Divertikuly pažeráka

Divertikuly pažeráka (vačky pažeráka) bývajú na troch miestach: v hypofaryngu, vo výške bifurkácie trachey a povyše bránice (epifrenické). Geneticky sú buď pulzové, ktoré vznikajú tlakom zvnútra, alebo trakčné, ktoré vznikajú ťahom zvonka. Zenkerove hypofaryngové a epifrenické divertikuly vznikajú pulzovo, divertikuly strednej časti trakčné.

Trakčné divertikuly v strednej časti pažeráka sú zväčša malé a nevyvolávajú klinické príznaky.

Klinicky je významný Zenkerov hypofaryngový divertikul, ktorý sa vyskytuje v 90 % u starých mužov. Ide o vačok vystupujúci zo zadnej steny hltana, blízko faryngoezofágového spojenia. Tenkostenný útvar sa šíri dozadu a naľavo. Zapríči­ňuje orofaryngovú dysfágiu. Chorý často sám zbadá vyklenutie na krku s bublavými zvukmi pri omakávaní. Zväčšovanie divertikula zhoršuje dysfágiu a hmotnosť chorého sa znižuje. Zjavuje sa zápach z úst a regurgitácia hnilobné rozloženej potravy. Diagnózu potvrdí typický rtg nález. Zenkerove divertikuly, ktoré zapríči­ňujú príznaky, sa liečia operačne.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *