Dôležité vitamíny pre telo

Vitamíny sú stavebné kamene nášho života. Ide pritom o sub­stancie, ktoré majú životne dôležitú funkciu v látkovej výmene tela. Pretože s výnimkou vitamínu D ich telo nemôže produko­vať, človek je nutne odkázaný na prívod týchto účinných látok v strave.vitaminy12

Najnovší výskum ukázal, že vitamíny majú nielen čisto funkčný význam, ale s ohľadom na choroby pôsobia preventív­ne a dokonca i liečivo. Podľa správ z Ameriky sa napr. v Spojených štátoch podarilo docieliť podaním vitamínu C a B-komplexu vo vysokej dávke senzačné liečebné úspechy u schizofrénnych pacientov. Niekedy dobre reagujú aj depresie.

Pre nás je predovšetkým dôležité si uvedomiť, že najlepšie preventívne prostriedky proti ochoreniam sú vitamíny. Medi­cínske vzdelanie, predovšetkým lekárov, sa ohraničuje len na elementárne skutočnosti. Je známe, že nedostatok vitamínu C vedie ku skorbutu, že nedostatok vitamínu B vyvoláva beri-beri, že rachitída vzniká pri nedostatku vitamínu D. Relatívne novým objavom je, že vitamíny sa môžu používať na predchá­dzanie rôznych chorôb, avšak na lekárskych fakultách sa to len veľmi málo zohľadňuje.

Ideálne pritom je, že vitamíny pôsobia prirodzeným spôso­bom proti chorobám a organizmus nezaťažujú – v protiklade k rôznym chemickým preparátom. Denná spotreba vitamínov má miligramové hodnoty. Telo potrebuje iba nepatrné množ­stvá, s ktorými zaobchádza opatrne, avšak tieto množstvá sú pre priebeh procesov látkovej výmeny bezpodmienečne nutné. Práve bez esenciálnych stopových prvkov a minerálnych látok ako kalcium, jód, železo, magnézium, fosfor a zinok nemôžu byť však vitamíny účinné. Pri predchádzaní chorobám je teda dôležité dbať o vyrovnané hospodárenie s vitamínmi, ako aj o zabezpečenie dostatočného množstva stopových prvkov a minerálnych látok.

Nasledujúce výklady hovoria, ako vitamíny pôsobia a v akej kombinácii môžu byť najlepšie nasadené. Najprv však aspoň krátko pohovorme o niektorých faktoroch, ktoré môžu škodli­vo pôsobiť na hospodárenie tela vitamínmi.

  1. Ohrozenie hospodárenia s vitamínmi

– Jediná cigareta znehodnotí hodnotu sto miligramov vita­mínu.

– Denné stogramové množstvo alkoholu zničí vitamíny B, B6 a zvlášť kyselinu listovú. Alkoholici majú extrémne níz­ku hodnotu magnézia v krvnom sére a vo vnútrobunkových priestoroch.

– Ženy, ktoré užívajú tabletky proti počatiu, trikrát viac trpia na nedostatok vitamínov B, B6 a vitamínu C a kyse­liny listovej, ako ženy, ktoré neužívajú antikoncepčné tab­letky.

– Pri strave bohatej na bielkoviny spotrebuje telo viac vita­mínu B6.

– Produkcii vitamínu D zabraňuje vzduch veľkomesta, ktorý neprepúšťa dostatočné množstvo ultrafialových lúčov slnka pre tento chemický proces. To znamená, že ľudia v priemy­selných oblastiach majú o dve tretiny menej vitamínu D ako vidiecke obyvateľstvo.

  1. Tak sa podávajú vitamíny

Často sa vynára otázka, či sú výhodnejšie synteticky vyrobené, či prirodzené vitamíny. No chemicky vyrobená kyselina askor­bová (vitamín C) je napr. menej účinná ako šípkový extrakt, ktorý obsahuje prirodzený vitamín. Lebo pri mixtúre týchto sa účinok vitamínu C zvyšuje dodatočne prítomnými stopovými látkami a minerálmi. Podobne to platí aj o vitamíne E.

Vo všeobecnosti telo lepšie znáša prívod vitamínov v priro­dzených prostriedkoch, ako napr. v šípkovom extrakte. Synte­ticky vyrobené preparáty majú často neželané vedľajšie účinky. V posledných rokoch však pokročila chemická výroba vitamí­nov. Podarilo sa vyrobiť nakoniec kapsulky, ktoré majú dlho­dobý účinok. Tým sa zabráni, aby hladina vitamínov v krvi bola privysoká a aby sa vitamíny vylučovali predčasne oblička­mi. Vitamínmi v mikrokapsulkách je zaistené rovnomerné roz­delenie na celý deň.

Vitamíny majú byť uskladnené na studených, suchých mies­tach a majú byť zúžitkované v lehote udanej na balení. V tukoch rozpustné vitamíny môžu byť uskladnené v tele v pečeňovom tkanive dlhšie ako dvadsaťštyri hodín. Naproti tomu vo vode rozpustné vitamíny sa vo všeobecnosti vylučujú za štyri až šesť hodín. Čím väčší je vitamínový deficit, tým väčší musí byť prívod vitamínov.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *