Dusenie dieťaťa

Dusenie je reakcia, ktorou sa telo usiluje vypudiť cudzie teleso, zvyčajne potravu alebo hračku, ktoré sa nedostali do trubice vedúcej do žalúd­ka, ale do dýchacích ciest. Ak cez pľúca prechá­dza dostatok vzduchu, dieťa môže vykašľať prehltnutý predmet späť do úst.

Možné príznaky

  • Prskanie alebo kašľanie.
  • Lapanie po vzduchu.
  • Modranie okolo úst (cyanóza).

Je to vážne?

Stav dieťaťa je veľmi vážny a vyžaduje si okam­žitú zdravotnícku pomoc pri týchto prejavoch: veľmi slabý kašeľ, lapanie po vzduchu, modra­nie v tvári (pozri str. 294). Ak sa dýchacie cesty úplne zablokujú, dieťa upadne do bezvedomia.

Čo by sme mali urobiť najprv?

Ak je dieťa maličké, položte si ho na predlaktie, pričom mu v ruke pevne držte hlavičku; mala by byť nižšie ako hrudník. Dru­hou rukou ho štyri razy zľahka poklepte po chrbátiku. Ak je dieťa väčšie, prehnite si ho cez koleno s hlavou sklonenou dopredu, pri­čom ho pevne držte v páse. Silno ho pobúchajte po chrbte medzi lopatkami. Ak sa vám pri pohľade do hrdla podarí uvidieť vykašľané cudzie teleso, pokúste sa ho vytiahnuť prstom. Dieťa pritom pevne držte druhou rukou, aby ste mu zabránili pred­met opäť vdýchnuť. Dávajte si pozor, aby ste ho nezatlačili hlbšie do hrdla.

Nemali by sme sa obrátiť na le­kára?

Ak dieťa modrie alebo stráca vedomie, treba okamžite zavolať Rýchlu zdravotnícku pomoc (tiesňové volanie) a informovať službukonajú­ceho pracovníka o týchto prejavoch. Počas čakania na lekársku pomoc sa neustále pokú­šajte tľapkaním alebo búchaním po chrbátiku vypudiť cudzie teleso. Ak dieťa stratí vedomie, uložte ho do stabilizovanej polohy, v ktorej zostane až do príchodu lekára. Buďte ustavične pri ňom, a ak prestane dýchať dávajte mu dýchanie z úst do úst.

Čo pravdepodobne urobí le­kár?

Lekár alebo ošetrovateľ z ambulantného vo­zidla budú (v prípade potreby) dieťa kriesiť a pokúsia sa vybrať mu z hrdla cudzie teleso.

Ako môžeme pomôcť sami?

  • Snažte sa, aby dieťa pochopilo, že si ne­smie klásť do úst veľmi malé hračky. Deťom do 3 rokov by sa nemali dávať vôbec.
  • Malé deti nikdy nesmú jesť bez dozoru.
  • Deťom do troch rokov nikdy nedávajte jesť malé potraviny, napr. arašidy.
Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *