Enkopréza – príznaky a liečba

Enkopréza je označenie pre časté, neúmyselné pokakávanie sa dieťaťa v čase, keď sa už vie pý­tať na nočník. U štvor až päťročného dieťaťa by sa nekontrolovateľné vyprázdňovanie čriev ma­lo pokladať skôr za poruchu než za prejav spo­maleného vývinu. Najčastejšou príčinou enkoprézy býva chronická zápcha, keď sa v čreve nahromadí tvrdá, suchá stolica, popri ktorej uni­ká riedka, vodnatá stolica. Niekedy si tento stav môžete dokonca pomýliť s hnačkou. Porucha často začína ako dôsledok nejakého emociálneho stresu v živote dieťaťa, napríklad pri narode­ní ďalšieho súrodenca. V niektorých prípadoch pokakávanie pokračuje aj v neskorších obdo­biach detského veku a môže byť reakciou na ná­silné privykanie na nočník.

Je to vážne?

Enkopréza nie je vážnym problémom.

Možné príznaky

  • Neúmyselné pošpinenie sa v čase, keď sa dieťa naučilo pýtať sa na nočník.
  • Chronická zápcha.

Čo by sme mali urobiť najprv?

Zistite, či dieťa nie je zapečené. Spý­tajte sa ho, kedy bolo naposledy na zá­chode. Overte si, či dieťa netrpí stresom pre ne­jakú zjavnú príčinu, napr. pre príchod nového súrodenca, sťahovanie alebo začiatok školskej dochádzky.

Nemali by sme sa obrátiť na le­kára?

Ak si myslíte, že dieťa má chronickú zápchu, čo najskôr sa spojte s jeho lekárom. Práve ošetrujúci lekár je tou najvhodnejšou osobou, ktorá dokáže odhaliť stres postihujúci dieťa, ak vy sami neviete nájsť nijakú príčinu jeho ne­úmyselného pokakávania.

Čo pravdepodobne urobí le­kár?

  • Pri zápche predpíše mierne laxatívum, vy­vinuté špeciálne pre deti, ktoré môžete podá­vať bez obáv kratší čas.
  • Poradí vám, aké opatrenia máte uskutočniť, ak sa chcete v budúcnosti zápchy vyvaro­vať.
  • Ak je enkopréza podmienená emocionál­nou príčinou, lekár po rozhovore s vami i s die­ťaťom zhodnotí závažnosť stavu. Ak je potreb­né ďalšie vyšetrenie, pravdepodobne vás po­šle s dieťaťom k psychoterapeutovi.

Ako môžeme pomôcť sami?

  • Dbajte, aby bola strava dieťaťa bohatá na vlákniny a tekutiny.
  • Ak sa dieťa pokaká, netrestajte ho a nepre­javujte ani pohŕdanie; takéto správanie by mohlo poruchu zhoršiť.
  • Pozorujte, či sa dieťaťu nezhoršil školský prospech. Ak sa pošpiní počas vyučovania, môže sa stať kvôli zápachu terčom posmechu. Pre prípad potreby mu dajte do tašky čisté no­havičky.
Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *