Fimóza u detí – príznaky a liečba

Fimóza je názov abnormálneho zúženia pred­kožky, ktoré zabraňuje jej vyhrnutiu nad konček (žaluď) penisu. Fimóza môže vyvolať také zápa­ly, ako je balanitída, a pretože penis nemožno dôkladne očistiť, spôsobuje aj ťažkosti pri moče­ní a v dospelosti bolesti pri erekciách. Ak sa predkožka neuvoľní prirodzene, odporúča sa obriezka.

Je to vážne?

Abnormálnemu zúženiu predkožky by sa mala venovať vážna pozornosť od piatich rokov veku – dôvodom je nielen bolesť a nepohodlný pocit, ktorý spôsobuje, ale aj zvýšené riziko infekcie.

Možné príznaky

  • Predkožku nemožno vyhrnúť nad žaluď penisu.
  • Moč netečie z penisu rovnomerným prú­dom; buď kvapká pomaly, alebo sa predkož­ka vyduje ako balón pôd tlakom moču, ktorý strieka na všetky strany.

Čo by sme mali urobiť najprv?

Nikdy sa nepokúšajte vyhrnúť predkožku nási­lím, najmä ak dieťa nemá ešte päť rokov.

Nemali by sme sa obrátiť na le­kára?

Ak vás synov stav znepokojuje, alebo ak sa predkožka neuvoľnila do veku piatich či šies­tich rokov, vyhľadajte čo najskôr lekára. Ob­ráťte sa naňho aj vtedy, ak ste vy alebo dieťa vyhrnuli predkožku násilím a teraz sa vám nedarí stiahnuť ju späť.

Čo pravdepodobne urobí le­kár?

  • Lekár vás pravdepodobne pošle so synom k chirurgovi, ktorý stav upraví natrvalo obrezaním. Dieťa prijmú do nemocnice, kde mu pred­kožku odstránia v celkovej anestézii, a do 24 hodín ho pustia domov.
  • Ak sa vám nedarí stiahnuť späť vyhrnutú predkožku, lekár ju vráti do normálnej polohy.

Ako môžeme pomôcť sami?

  • Pokúste sa netrápiť kvôli synovmu postih­nutiu; ak ešte nemá päť rokov, jeho stav sa môže časom upraviť sám od seba.
  • Dbajte, aby sa dieťa často kúpalo. Teplý kúpeľ je najlepším spôsobom udržania ne- obrezaného penisu v čistote, a tým i zabráne­nia preniknutia infekcie. Vyhrnutie predkožky kvôli očisteniu penisu nie je potrebné.
  • Ak vášho syna práve obrezali, hojenie rany môžete urýchliť tak, že dva razy denne mu pripravíte kúpeľ, do ktorého pridáte za hrsť so­li. Toto robte opakovane za sebou niekoľko dní.
  • Nechajte syna chodiť bez spodných noha­vičiek – všetko, čo spôsobuje odieranie ne­dávno obrezaného penisu, vyvoláva zároveň bolesť.
  • Dajte dieťaťu s čerstvou obriezkou nádobu s teplou vodou a povedzte mu, aby si ju pri mo­čení lialo na penis. Bolesť pri močení trvá asi 48 hodín po operácii.
Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *