Hemofilová pneumónia

Etiopatogenéza: Pôvodcom tejto pneumónie je gramnegatívny bacil Haemophilus influenzae. Neopuzdrené kmene sa nachádzajú v horných dýchacích cestách u zdravých osôb tak často, že sa môže v tejto lokalizácii považovať za normálnu flóru a dajú sa najčastejšie vy kultivovať z hnisovej expektorácie chorých s chronickým ochorením pľúc, hoci ich patogenita je pochybná. Je šesť kmeňov (typy a-f), z ktorých typ b zvyčajne vyvoláva u človeka meningitídu, bronchitídu a u dojčiat a batoliat segmentálnu bronchopneumóniu.

Epidemiológia: Prenáša sa kvapkovou infekciou. Najviac náklonné na infekciu sú dojčatá a deti od dvoch mesiacov do 3 rokov. Dojčatá sú chránené do 2 mesiacov od pôrodu imunitou získanou od matky. V poslednom čase incidencia infekcie u dospelých stúpa.

Symptomatológia: U dospelých je klinický obraz väčšinou málo výrazný a priebeh je ľahší ako pri pneumokokovej pneumónii. Ťažký priebeh máva hemofilová pneumónia ako komplikácia chronickej obštrukčnej bronchitídy a u ma­lých detí, pretože sa u nich vyvíja okrem peribronchiálnych až lobulárnych infiltrátov aj obraz obliterujúcej bronchiolitídy. V týchto prípadoch, najmä u dojčiat a batoliat, po búrlivom začiatku s bolesťami hlavy, horúčkou, extrémnou dyspnoe, cyanózou, nazofaryngitídou, bronchitídou, môže vzniknúť pľúcny infiltrát a postupne sa vyvinúť pleuritída, mediastinitída a sekundárny septikemický obraz choroby, ako je meningitída, purulentná pería endokarditída. Fyzikálny nález na pľúcach nebýva výrazný ako pri pneumokokovej pneumónii.

Z pomocných vyšetrení počet leukocytov môže byť normálny, alebo len mierne zvýšený a na rtg obraze vidno bronchopneumonické ložisko v dolnom laloku, niekedy obojstranne.

Diagnóza a diferenciálna diagnóza: Okrem búrlivého začiatku choroby a ťažkého priebehu, najmä u malých detí, dôležitý je dôkaz hemofila zo spúta, krvi, pleurálneho exsudátu, pričom potvrdením diagnózy je nález z hemokultúry, pľúcnej biopsie alebo z pleurálneho exsudátu. Treba ju odlíšiť od ostatných pneumónií.

Prevenciou je intenzívna a cielená liečba infekcií horných dýchacích ciest najmä u malých detí.

Prognóza je vždy pochybná až zlá. Rozhodujúca je včasná liečba tetracyklínmi, chloramfenikolom a streptomycínom.

Posúdenie pracovnej schopnosti je ako pri pneumokokovej pneumónii.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *