Hnisavý vred liečba

Hnisavý vred je väčšie, bolestivé, červené zdurenie, ktoré je dôsledkom infekcie vlasového vačku baktériami – stafylokokmi. (Ak sa infekcia zjaví trochu vyššie, blízko povrchu kože, vzni­kajú uhry.) Na hnisavom vrede sa postupne za­čne vytvárať biely alebo žltý vrcholček. Po dvoch až troch dňoch vred buď praskne, alebo sa za­hojí a pomaly mizne. Keďže vlasové vačky sa nachádzajú tesne vedľa seba, stafylokoky môžu napadnúť širokú plochu a zapríčiniť tak vznik viacerých vredov; najčastejšie býva takto po­stihnutá tvár. Vredy sa zvyčajne vyskytujú na miestach, ktoré sú dráždené mechanickým tla­kom, napr. golierom, alebo na zadku.

Je to vážne?

Hoci sú vredy nevzhľadné, nie sú vážnym sta­vom. Môžu byť však mimoriadne bolestivé, naj­mä ak sa vyhodia nad plochou kosťou, napr. nad čeľusťou alebo na čele, kde je koža tesne napä­tá.

Možné príznaky

  • Väčšie, bolestivé, červené zdurenie.
  • Zvyšovanie citlivosti a pulzujúca bolesť pri hromadení hnisu v zdurenine.
  • Po jednom až dvoch dňoch sa na červenej hrčke vytvorí biely alebo žitý, hnisom vyplnený stred, ktorý niekedy praskne.

Čo by sme mali urobiť najprv?

Ak sa dieťa sťažuje na pulzujúcu bolesť, nedovoľte mu dotýkať sa alebo si škra­bať postihnuté miesto. Aby ste zabránili šíreniu infekcie, omyte kožu čistým liehom alebo roztokom 5 g (1 kávová lyžička) soli v pohári teplej vody. Po­tom na vred priložte sterilný gázový obklad. Vredy nevytláčajte, a to ani vtedy, keď sa na nich vytvorí vrcholček a dozrievajú. Vytláčaním sa infekcia šíri do okolia a zhoršu­je výskyt vredov.

Nemali by sme sa obrátiť na le­kára?

Čo najskôr vyhľadajte lekára v týchto prípadoch: ak vred nedozreje do piatich dní; ak spô­sobuje veľa bolesti kvôli umiestneniu nad kos­ťou alebo na nejakom nepríjemnom mieste, napr. pod pazuchou; keď si všimnete, že z centra vredu sa rozbiehajú červené pruhy, ktoré môžu znamenať šírenie infekcie.

Čo pravdepodobne urobí le­kár?

  • Lekár prezrie vred i okolitú kožu. Ak pod ňou nahmatá hnis, pravdepodobne otvorí vred malým skalpelom a nechá vnútrajšok vytiecť. Po tomto úkone sa bolesť okamžite zmenší.
  • Ak má dieťa hnisavý vred a infekcia sa z neho rozšírila do okolia alebo ak sa mu v predchádzajúcich mesiacoch vyhodilo viac vredov, lekár predpíše na potieranie kože krém s antiinfekčnými účinkami a na vnútorné použitie antibiotiká v podobe tabletiek, ktoré pôsobia proti šíreniu infekcie.
  • Ak sa dieťaťu vyhodilo naraz viacero vre­dov, lekár predpíše prostriedok s antiseptický­mi účinkami, ktorý sa pridáva do horúceho kú­peľa.
  • Ak sa vredy vyskytujú opakovane, lekár pošle dieťa k špecialistovi na kožné choroby, ktorý zistí vyvolávajúcu príčinu.

Ako môžeme pomôcť sami?

Keď vred praskol, vyčistite jeho okolie a prikryte ho na niekoľko dní náplasťou. Uterák i umývacie vrecúško dieťaťa ukla­dajte na iné miesto než veci ostatných členov rodiny.

Ak sa vred nachádza na mieste, kde ho odierajú šaty, dajte pod náplasť gázovú po­dušku, aby ste zabránili akémukoľvek treniu. Ak má dieťa vred na zadočku a nosí plien­ky, nechávajte ho čo najviac bez nich. Často ho prebaľujte a okolie vredu potierajte kré­mom s antiseptickými účinkami.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *