Hormón DHEA (dehydroepiandrosterón) – účinky

DHEA zabraňuje kalóriám privádzaným do tela, aby sa ukla­dali v podobe tukov. Vďaka tomu možno povedať že ide o dô­ležitého strážcu štíhlej línie. dheaA navyše, DHEA podporuje zdravý spánok a významne stupňuje pocit celkovej pohody. Na týždennú dávku 25 miligramov DHEA reagujú muži zvý­šením potencie a pociťujú mierny antidepresívny účinok.

DHEA je skratka slova dehydroepiandrosterón. Produ­kujú ho nadobličky. Vďaka tejto substancii sa ráno budíme čulí a dobre sa cítime. DHEA chráni mozgové bunky, zlep­šuje pamäť a predlžuje život. Okrem toho DHEA „vystriháva“ rakovinotvorné bunky zo živín. Dodáva nám mladi­stvú vitalitu. Hladina DHEA v starobe poklesne a látková premena sa z výstavby (anabolizmus) preprogramuje na odbúravanie (katabolizmus). Zvýšením hladiny DHEA je možné tento priebeh spomaliť. DHEA vyzbrojí nervy pro­ti stresu a predlžuje životnosť mozgových buniek. Nízka hladina DHEA je sprievodným javom takmer každej ťaž­kej choroby a jej zvýšením sa urýchľuje uzdravovanie, skva­litňuje liečenie a zlepšuje nálada. Zmizne pocit „vyhore­nia“ (burn-out) a človek sa začne cítiť podstatne lepšie.

DHEA prináša ľuďom viac energie, posilňuje imunitný systém, zlepšuje náladu aj pamäť a stupňuje libido. Znižu­je telesnú hmotnosť, buduje svaly, posilňuje kosti, pomáha pri rakovine a autoimunitných ochoreniach a výrazne spo­maľuje starnutie.

Mimoriadne dobrú kombináciu predstavuje DHEA s karnitínom alebo vitamínom B. Tým sa látková premena náležíte naprogramuje na mladistvý priebeh.

Denný prísun DHEA redukuje srdcovo-cievne ochore­nia takmer o 50 percent a môže znemožniť vznik rakovi­nových buniek. DHEA je proti stresový hormón tela. Je to univerzálna brzda staroby a má podporný vplyv na dlhove­kosť. Kto sa chce cítiť celkovo dobre a vo svojej koži, po­trebuje dostatok DHEA, aby si zakonzervoval vitalitu mla­dých rokov a naprogramoval látkovú premenu na mlado. Pritom podávané DHEA by sa malo svojím účinkom (tak­mer) vyrovnať jeho prirodzenej produkcii.

Please follow and like us:
0

Komentoval článok “Hormón DHEA (dehydroepiandrosterón) – účinky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *