Horúčka u detí – príznaky a pomoc

Rozsah normálnej telesnej teploty sa pohybuje od 36 do 37 °C. Teplota nad 37,7 °C sa pokladá za horúčku, aj keď výška, ktorú dosahuje, nemu­sí byť presným odrazom závažnosti ochorenia. Horúčka sama osebe nie je ochorením, je len je­ho príznakom. Okrem toho, že telesná teplota je odrazom ochorenia, odráža aj čas dňa a intenzitu činnosti dieťaťa; napríklad po veľmi namáhavom futbalovom zápase môže na­čas dosahovať až vyše 38 °C.

Je to vážne?

U dieťaťa do šiestich mesiacov je teplota nad 37 °C vždy vážna. Ak teplota zostane dlhšie vy­soká, vzniká isté riziko vzniku kŕčov.

Čo by sme mali urobiť najprv?

Ak máte dojem, že dieťa má horúčku, zmerajte mu teplotu. Jej prípadné zme­ny zisťujte meraním opakovaným v 20-minútových intervaloch. Každý údaj si zaznačte. Uložte dieťa do postele a väčšinu šatstva mu vyzlečte, a to aj vtedy, keď je v izbe chladno. Stačí, ak ho zakryjete ľahšou plach­tou. Horúčku vyššiu než 40 °C znižujte omý­vaním tela špongiou namočenou do vlažnej vody. Teplotu kontro­lujte každých päť minút a keď klesne na 38 °C, prestaňte s omývaním. Nikdy nepoužívajte studenú vodu, pretože spôsobuje stiahnutie krvných ciev, ktoré zabraňuje strate tepla a ho­rúčku ešte zvyšuje. Ak sa vám uvedenými spôsobmi nepo­darilo znížiť teplotu, dajte dieťaťu Para- len. Pri príznakoch ovčích kiahní alebo chrípky nikdy nepodávajte acylpyrín; mohol by totiž navodiť vznik Reyeovho syndrómu. Pravidelne podávajte malé množstvá te­kutín – dieťa totiž musí veľa piť.

Nemali by sme sa obrátiť na le­kára?

Okamžite privolajte lekára pri týchto výskytoch horúčky: dieťa ešte nemá šesť mesiacov; má kŕčový záchvat – konvulzie, alebo ich malo v minulosti; febrilné konvulzie sa vyskytujú v rodine dedične. Čo najskôr zavolajte lekára, ak horúčka trvá dlhšie než 24 hodín alebo ak vás znepokojujú niektoré z jej sprievodných príznakov.

Čo pravdepodobne urobí le­kár?

Priebeh liečby bude závisieť od vyvolávajúcej príčiny horúčky. Ak je ňou baktériová infekcia, lekár na jej potlačenie predpíše pravdepodob­ne antibiotiká. Ak však horúčku vyvolávajú ta­ké ochorenia, ako sú ovčie kiahne alebo prechladnutie, najpravdepodobnejšie sa ne­budú podávať nijaké lieky. Lekár vám len po­skytne rady, ako zabezpečiť dieťaťu pohodlie.

Ako môžeme pomôcť sami?

  • Často vymieňajte plachty na detskej postieľke. Dieťa prikrývajte len plachtou.
  • Dajte dieťaťu na čelo studený obklad alebo mokrý uterák.
  • Nebuďte dieťa kvôli odmeraniu teploty. Spánok je dôležitejší.
Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *