Hyperaktivita u detí – príznaky a liečba

Slovo hyperaktívny sa začalo používať na ozna­čenie detí s menšími problémami správania – roztržitosťou, slabým rozsahom pozornosti, ne­spavosťou a vzrušivosťou. V skutočnosti je väčšina hyperaktívnych detí jednoducho mimo­riadne pohyblivá a normálna.

Výskumami uskutočnenými v USA sa podari­lo dokázať, že určité potravinárske farbivá a do- chucovacie látky prispievajú k hyperaktivite detí. Správne zaobchádzanie a tolerancia zo strany rodičov však môžu vyriešiť väčšinu problémov detí so svojráznym správaním.

Je to vážne?

Iba niektoré druhy detskej hyperaktivity sú ab­normálne alebo závažné.

Možné príznaky

  • Roztržitosť.
  • Nestabilná, znížená pozornosť.
  • Nespavosť.
  • Nerozumné riskovanie a nepredvídateľnosť správania.

Čo by sme mali urobiť najprv?

Snažte sa zistiť, prečo je dieťa nepokoj­né. Inteligentné deti potrebujú veľa sti­mulov. Závažnosť problému však nezveličujte. Väčšina rodičov si iste v duchu priznáva, že ich dieťa v predškolskom veku je niekedy hyperaktívne.

Nemali by sme sa obrátiť na le­kára?

Požiadajte lekára o radu, keď sa už s dieťaťom nedá vydržať alebo keď jeho správanie ovplyvňuje školské výsledky.

Čo pravdepodobne urobí le­kár?

  • Ťažko nájsť aspoň dvoch lekárov, ktorí by sa zhodli v názore na pôvod, znaky alebo do­konca na samu prítomnosť hyperaktivity. K menším poruchám správania sa môže nie­kedy pripojiť ešte určitá forma poruchy učenia, napr. V prípade, že dieťa trpí aj po­ruchou učenia, lekár ho pravdepodobne pošle na odborné vyšetrenie k detskému psycholó­govi alebo psychiatrovi. Tieto poruchy možno

najlepšie zistiť, keď dieťa začne chodiť do ško­ly. Kým sa nestanoví určitá diagnóza, ošetru­júci lekár nepredpíše nijaké lieky.

Ako môžeme pomôcť sami?

  • Podstata správneho prístupu rodičov k hyperaktívnym deťom spočíva v správnom za­obchádzaní. Obidvaja rodičia by mali zaují­mať ten istý postoj k výchove, aby dieťa ne­mohlo manipulovať ani s jedným z nich.
  • Naučte sa znášať to, že žijete s dieťaťom, ktoré vás rozčuľuje, má nepredvídateľné správanie, ale napriek tomu je celkom normál­ne. Kým bude dieťa malé, bude to pre vás mi­moriadne náročná úloha. Keď však začne chodiť do školy, malo by sa už dokázať s va­šou pomocou sústrediť.
  • Ak sa dieťa nudí a nerozumne riskuje, mu­síte byť ostražitejší a vynaliezavejší vo vymýš­ľaní nových hier.
Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *