Impetigo u detí

Impetigo je baktériová kožná infekcia, ktorú možno najčastejšie vidieť okolo pier, nosa a uší. Vyvolávajú ju kožné organizmy (stafylokoky) na­chádzajúce sa v nose a na koži. Ochorenie sa začína malými pľuzgierikmi, ktoré praskajú a pokrývajú sa žltohnedými chrastami pripomí­najúcimi hnedý cukor. Impetigo sa najčastejšie pozoruje u detí školského veku a je nákazlivé.

Je to vážne?

Impetigo má zriedkakedy závažné účinky, ale pre svoju vysokú nákazlivosť si vyžaduje okam­žitú liečbu.

Možné príznaky

Pľuzgieriky okolo nosa, úst alebo uší, ktoré mokvajú a potom stvrdnú na žltohnedé chrasty.

Čo by sme mali urobiť najprv?

Ak pľuzgiere na tvári začnú mokvať, ne­dovoľte dieťaťu, aby sa ich dotýkalo. Chrasty zmývajte teplou vodou a miesto po­tom osušte papierovým obrúskom. Aby ste za­bránili šíreniu infekcie, ukladajte umývacie vrecko i uterák dieťaťa na osobitné miesto  až do návštevy lekára dieťa nepúšťajte do školy.

Nemali by sme sa obrátiť na le­kára?

Ak máte podozrenie na impetigo, ihneď nav­štívte lekára.

Čo pravdepodobne urobí le­kár?

Predpíše krém s antibiotickým účinkom, ktorý zlikviduje impetigo do 5 dní.

Lekár môže predpísať na zlikvidovanie in­fekcie v tele dieťaťa aj antibiotiká na ústne uží­vanie alebo krém do nosa, ktorý zabráni rozší­reniu infekcie na iné miesta.

Ako môžeme pomôcť sami?

  • Pred potretím postihnutého miesta masťou zmyte žlté chrasty teplou vodou a osušte ich papierovým obrúskom.
  • Úzkostlivo dbajte na hygienu. Pred kaž­dým potieraním miesta, ako i po ňom si umý­vajte ruky. Dieťaťu nedovoľte dotýkať sa tváre, a aby ste znížili riziko šírenia infekcie na iné časti tela, strihajte mu nechty nakrátko.
  • Prísne zakážte dieťaťu cumľať si palec, ohrýzať nechty alebo špárať v nose. Týmito spôsobmi sa totiž infekcia šíri ďalej.
  • Po zlikvidovaní infekcie potierajte miesto zvláčňujúcim krémom.
Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *