Infekčná mononukleóza u detí – príznaky – prejavy – liečba

Infekčná mononukleóza je vírusového infekčné­ho pôvodu a začína sa podobne ako chrípka, t. j. výtokom z nosa, bolesťami v hrdle, pobolie­vaním celého tela a únavou; v malom počte prí­padov sa zjavujú aj vyrážky ako pri ružienke. Táto choroba je dosť bežná a postihuje najmä mládež od 13 do 19 rokov a mladých dospelých ľudí; môžu sa ňou nakaziť aj menšie deti, inten­zita postihnutia však býva menšia. Tak ako pri iných infekčných chorobách, ani proti infekčnej mononukleóze neexistuje nijaký známy liečeb­ný prostriedok; postihnutý musí prejsť celým jej priebehom, čo trvá zvyčajne aspoň 1 mesiac. Súčasťou reakcie tela na túto infekciu je zdurenie lymfatických uzlín a možné zväčšenie slezi­ny. To však samo osebe nevyvoláva vznik ďal­ších nepríjemných príznakov a slezina, ktorá je súčasťou systému lymfatických uzlín, sa po skončení ochorenia vráti opäť do normálneho stavu.

Je to vážne?

Hoci infekčná mononukleóza vysiľuje organiz­mus, nie je vážna. Keďže mnohé z jej príznakov sa podobajú prejavom iných chorôb, mali by ste požiadať o stanovenie diagnózy lekára.

Možné príznaky

 • Výtok z nosa.
 • Bolesti v hrdle.
 • Pobolievanie celého tela.
 • Zdurenie lymfatických uzlín, najčastejšie krčných, spojené s horúčkou.
 • Sklesnutosť a spavosť.
 • Vyrážky, ktoré sa začínajú zjavovať za ušami a rozšíria sa na čelo.

Čo pravdepodobne urobí le­kár?

 • Lekár odoberie dieťaťu vzorku krvi na roz­bor. Infekčnú mononukleózu možno totiž s is­totou diagnostikovať na základe zistenia víru­su v krvi. V prípade postihnutia dieťaťa touto chorobou vám lekár odporučí, aby ste ho ne­chali doma a aby veľa odpočívalo; nijaká ďal­šia liečba nie je potrebná.

Ako môžeme pomôcť my?

 • Dieťa bude musieť zostať doma asi mesiac a do školy sa bude môcť vrátiť až po odporu­čení lekára.
 • Ak chce dieťa zostať v posteli, dovoľte mu to. Ak nie, nepúšťajte ho von aspoň dovtedy, kým mu neklesne horúčka.
 • Ak má dieťa horúčku, dávajte mu veľa piť, aby ste zabránili odvodneniu organizmu.
 • Infekčná mononukleóza je veľmi vysiľujúca choroba; úplné zotavenie dieťaťa trvá asi šesť mesiacov.
 • Postarajte sa dieťaťu o zábavu a rozptýle­nie. Obdobie, ktoré musí stráviť doma, kým choroba nepominie, ho môže nudiť a deprimo­vať. Aj keď dieťa potrebuje veľa odpočinku, zamestnávajte ho niektorým zo spôsobov, ktoré si nevyžadujú telesnú námahu, napr. knihami, hádankami alebo televíziou.
 • Keďže infekčná mononukleóza sa môže opakovane vyskytnúť do dvoch rokov od prvé­ho napadnutia organizmu vírusom, dávajte pozor, či sa jej príznaky neprejavia znova. Ak máte akékoľvek podozrenie na recidívu, vy­hľadajte ošetrujúceho lekára.
Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *