Jazyk človeka

Jazyk (lingua) je hlavný orgán ústnej dutiny. Je veľmi pohyblivý a tvorí ho prevažne svalstvo. Zúčastňuje sa na spracúvaní potravy a pri artikulácii. Týmto zložitým výkonom zodpovedá i jeho stavba.

Zadná časť jazyka – koreň – sa zväčšuje k hltanu. Predná časť sa skladá zo širokého tela, ktoré sa dopredu zužuje a tvorí hrot jazyka. jazykHrot je veľmi voľný, lebo je pripútaný k úst­nej spodine iba sliznicovou riasou – jazykovou uzdičkou. Dá sa ľahko zdvihnúť, a tak odkrýva podjazykovú oblasť. Chrbát jazyka sa opiera o podnebie a tlakom, ktorým naň pôsobí, formuje jeho klenutý tvar. Na hranici tela a koreňa jazyka je hraničná brázda v podobe písmena V otvoreného dopredu.

Jazyk sa skladá z troch vrstiev: sliznice, väzivovej šľachoviny a svaloviny. Svalovina je priečne pruho­vaná a snopce sa prepletajú v troch na seba kolmých smeroch. Spoločne so svalmi, ktoré prichádzajú z okolia, umožňuje jeho veľkú celkovú pohyblivosť i schopnosť meniť rýchle tvar. Väzivová šľachovina zakrýva svalovinu a tvorí pevný podklad na pri­pojenie sliznice.

Povrch jazyka, ktorý má sivoružovú farbu sliznice, má na hrote a chrbte zamatový vzhľad. Sliznica, ktorá je pevne spojená so svalovým podkladom, má početné výbežky – jazykové bradavky (papily).

Podľa tvaru rozoznávame bradavky:

  1. nitkovité, ktoré sú najpočetnejšie;
  2. hubovité, viditeľné voľným okom ako drobné červené bodky;
  3. listovité, pri okrajoch jazyka;
  4. ohradené, zoskupené pozdĺž hraničnej brázdy ako gombičkovité útvary; je ich 8-12.

Opísané bradavky označujeme aj ako chuťové papily, lebo väč­šina z nich má špeciálne chuťové receptory. Typická je úprava najmä ohradených papíl. Každá je obkrúžená sliznicovou chuťo­vou brázdou, v stenách ktorej sú početné chuťové poháriky. Dô­ležitou súčasťou týchto pohárikov sú chuťové zmyslové bunky, ktoré sú vysunutými receptormi chuťového ústroja.

Za hraničnou brázdou, už na koreni jazyka, je povrch sliznice hrboľatý, rozbrázdený. Uvedený vzhľad podmieňuje lymfoidné tkanivo, ktoré tvorí tzv. jazykovú mandľu.

Funkcie jazyka

Jazyk je dôležitý orgán reči a orgán potrebný na dôkladné spra­covanie potravy v ústnej dutine. Je veľmi citlivý a bezpeč­ne nás informuje o štruktúre potravy, o prítomnosti jej zvyš­kov v ústnej dutine a o prípadnom poškodení zubov. Odhryz­nutý kúsok zasunie medzi stoličky a v spolupráci so svalovinou líc ho udržuje medzi nimi dovtedy, kým potrava nie je úplne rozžutá. Pripravený hlt obaľuje slinami a posunuje do hltanovej úži­ny, čo vyvolá hltači reflex. Jazyk mení pohybmi tvar a veľkosť ústnej dutiny, čo má hlavný význam pri tvorení samohlások. Je aj dôležitým chuťovým orgánom, lebo najväčší počet chuťových pohárikov je práve na ňom.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *