Kašeľ u detí – rady a liečba

Kašeľ je buď príznakom ochorenia, alebo reak­ciou tela na dráždivú látku v hrdle alebo v dýcha­cích cestách. Kašľom sa môže vypudiť hlien z pľúc a dýchacích ciest, napr. pri záchvate zá­duchu alebo čierneho kašľa. Suchý kašeľ, pri ktorom sa neodkašláva hlien, neslúži nijakému užitočnému účelu a jeho príčina nie je vždy zrej­má. Dráždivou látkou vyvolávajúcou kašeľ mô­že byť hlien z chronicky zapálených sínusov ale­bo výtok z nosa pri prechladnutí. Výtok z nosa, ako i hlien stekajú nadol a spôsobujú tak drážde­nie zadnej časti hrdla. Suchý kašeľ môže byť spôsobom zbavovania sa cudzích teliesok uviaznutých v priedušnici. Kašeľ môže vy­volávať aj „pasívne fajčenie“. Ak dospelí v prí­tomnosti vášho dieťaťa veľa fajčia, dym mu dráždi hrdlo a vyvoláva kašeľ. Deti si môžu ka­šeľ osvojiť aj ako prostriedok vzbudzujúci pozor­nosť, t. j. ako tik alebo akýsi zvyk.

Je to vážne?

Kašeľ zvyčajne nie je závažným chorobným prejavom, hoci môže dieťa obťažovať. Ak však spôsobuje také ťažkosti ako zmodranie pier a la­panie po dychu, treba ho pokladať za vážny zdravotný problém a akútny prípad pre lekársku pohotovosť.

Čo by sme mali urobiť najprv?

Ak dieťa vykašliava hlien, prehnite si ho cez koleno, ako keby ste ho išli potľapkať po zadočku a zľahka ho pobúchajte po chrbátiku. Pomôžete mu tým vykašlať hlien. Ak sa pri kašli produkuje hlien, nedávajte dieťaťu lieky potláčajúce kašeľ. Ak sa hlien nevykašle, riziko infekcie sa zvýši. Ak si myslíte, že dieťa má v hrdle cudzie teleso, pokúste sa ho odstrániť. Ak dieťa v noci kašle, podoprite mu hlavu plecia vankúšmi. Zabránite tak stekaniu hlienu alebo výtoku z nosa do hrdla. Pocit bolesti v hrdle zmierňujte podáva­ním horúceho citrónového nápoja osla­deného medom.

Nemali by sme sa obrátiť na le­kára?

Čo najskôr vyhľadajte lekára: ak sa kašeľ nezlepší ani po troch-štyroch dňoch; ak sa kvôli nemu dieťa v noci dosť nevyspí alebo ak mu nemôžete z hrdla odstrániť cudzie teleso. Ihneď vyhľadajte lekára, ak sa u dieťaťa vyvi­nie suchý kašeľ alebo ak je kašlanie spojené so zrýchleným, namáhavým alebo sípavým dýchaním. Môže ísť otzv. krup alebo záduch.

Čo pravdepodobne urobí le­kár?

Ak je kašeľ súčasťou infekčného ochore­nia, napr. zápalu stredného ucha, mandlí, alebo tzv. krupu, lekár predpíše na jeho potla­čenie antibiotiká. Ak dieťa trpí na vírusové infekčné ochore­nie, lekár vám poradí, ako zmierniť intenzitu prejavov a napomôcť vykašlávanie hlienov. Ak je kašeľ súčasťou astmy, lekár predpí­še bronchodilatancium, ktoré pomôže rozšíriť dýchacie cesty.

Môže predpísať aj nosové kvapky, ktoré budete v malom množstve kvapkať dieťaťu pred spaním. Kvapky uľahčujú prekrvenie a zabraňujú stekaniu hlienu do zadnej časti hrdla.

Lekár môže predpísať aj liek proti kašľu, a to buď potláčajúci (zmierňujúci dráždivý po­cit v hrdle), alebo povzbudzujúci kašeľ (pod­porujúci vykašlávanie hlienov).

Ako môžeme pomôcť sami?

Postarajte sa, aby bol váš malý pacient v tichom a teplom prostredí a aby sa mu do pľúc nedostala nijaká infekcia, ktorá by mohla zapríčiniť vážnejší zdravotný problém, napr. zápal priedušiek.

Nedovoľte dieťaťu, aby cez deň veľa pobe­hovalo. Zadychčanosť môže vyvolať záchvat kašľa. V noci dávajte dieťa spať na bruško alebo na bok, aby mu hlien nestekal do hrdla. Nefajčite doma; dieťa by sa nemalo pohy­bovať v zafajčenom prostredí.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *