Klebsielová pneumónia – Friedländeroya pneumónia

Etiopatogenéza: Túto pneumóniu môže vyvolať Klebsiella pneumoniae, Enterobacter alebo Serrata genera, ktoré sú zoskupené na báze morfológie kolónií a biochemických testov a sú známe ako klebsiely. Primárna klebsielová pneumónia sa dnes vyskytuje zriedkavo, častejšie býva sekundárna, pri inom základnom ochorení.

Epidemiológia: Klebsiela môže vyvolať primárne akútnu, ako aj primárne chronickú pneumóniu. Do pľúcnych alveolov sa dostáva inhaláciou. Je pôvodcom 1-5 % akútnych alveolárnych pneumónií. Mortalita na klebsielovú pneumóniu s bakteriémiou je 20 – 50 % a smrť nastáva zvyčajne za 48 hodín od začiatku ochorenia. Výskyt infekcií klébsielami býva u starších, hospitalizovaných pacientov postihnutých závažnými ochoreniami. Mimo nemocničného prostredia sa vyskytujú klebsielové pneumónie vyvolané typom 1, 2, 3, 4 a 5, a to najmä u alkoholikov a z iných príčin oslabených pacientov.

Symptomatológia: Vznik primárnej akútnej klebsielovej pneumónie býva náhly s hemoptoe a expektoráciou väčšieho množstva krvavohnisového, žltého, viskózneho spúta. Triaška je zriedkavá, teplota býva normálna alebo subfebrilná, zriedkavejšie vystupuje teplota až na 39 °C. Pulz a frekvencia dýchania zodpovedajú teplote. Kašeľ je bolestivý, namáhavý, expektorácia spúta je pre jeho viskozitu sťažená. Častá je aj pleurálna bolesť a upozorňuje na seróznofibrinóznu pleuritídu. Pacient pôsobí dojmom ťažko chorého, čo môže byť v diskrepancii s teplotou a fyzikálnym nálezom na pľúcach. Neskôr sa môžu zjaviť príznaky ohrozujúce život, ako hypotónia a kolaps krvného obehu.

Pomocné vyšetrenia. V krvnom obraze býva leukopénia s monocytózou a posunom doľava; leukocytóza sa vyskytuje pri komplikáciách. Rtg nález imponuje ako rýchle sa rozvíjajúca pneumónia s hutnými, homogénnymi infiltrátmi alebo ako bronchopneumónia vznikajúca z malých viacnásobných infiltrátov. Zvyčajne bývajú postihnuté viaceré laloky. Už počas prvých 24 až 48 hodín nastáva nekróza pľúcneho parenchýmu, čo klinicky zodpovedá vyprázdňovaniu väčšieho množstva krvavého hrubozrnného spúta. Tvorba abscesov vzniká zväčša ešte v prvých 4 dňoch choroby. Pri chronických formách klebsielových pneumónií sa okrem abscesových dutín vytvárajú oblasti konsolidovaného tkaniva a môže vzniknúť rtg obraz podobný fibrokavernovej tuberkulóze.

Diagnóza a diferenciálna diagnóza: Pre diagnózu je dôležitá symptomatológia, laboratórny a rtg nález, ale rozhodujúce je vypestovanie Klebsiella pneumoniae zo spúta, krvi, hnisu, empyému, likvoru, ako aj dôkaz špecifických puzdrových polysacharidov v krvi, moči, likvore. Treba vylúčiť chronickú pľúcnu tuberkulózu a jej pneumonickú formu.

Prevencia spočíva v racionálnej a cielenej antibiotickej liečbe infekcií dýchacích ciest, otužovaní organizmu a v intenzívnej starostlivosti o chorých s chronickými chorobami a po ťažkých výkonoch.

Prognóza je pri akútnej primárnej forme vždy vážna.

Posúdenie pracovnej schopnosti: Pracovná neschopnosť je podstatne dlhšia ako pri pneumokokovej pneumónii a závisí od prípadných komplikácií.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *