Koagulopatie

Vrodené defekty plazmatických koagulačných faktorov sú veľmi zriedkavé. Hemofília typu A, ktorá je z vrodených koagulopatií najčastejšia, sa vyskytuje približne v 70 prípadoch na 1 milión obyvateľov, hemofília typu B, von Willebrandova choroba, a defekt faktora VII sa vyskytujú 7 – 10 ráz menej. Na ostatné koagulopatie ochorie 1 z milióna obyvateľov.

Napriek pomerne zriedkavému výskytu je starostlivosť o pacientov s krvácavým ochorením veľmi náročná. Musí sa robiť centralizovane, v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach a vyžaduje ekonomicky nákladnú liečbu.

Čo sa týka dedičnosti, väčšina vrodených koagulopatií sa dedí tak, že porucha postihuje rovnako jedincov mužského aj ženského pohlavia. Výnimku tvoria hemofílie typu A a B, ktoré postihujú iba jedincov mužského pohlavia, ale ženy, ktoré nemajú krvácavé prejavy, môžu poruchu prenášať na svoje potomstvo. Takéto ženy sa označujú ako prenášačky hemofílie.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *