Komorová fibrilácia

Ide o nepravidelnú, nekoordinovanú a neúčinnú činnosť komôr, ktorá je najčastejšou príčinou náhlej srdcovej smrti. Vzniká pri čerstvom infarkte srdcového svalu, zakončuje paroxyzmus komorovej tachykardie, býva pri kompletnej AV blokáde, toxicko-infekčnom poškodení srdca pri myokarditíde, úraze elektrickým prúdom, po chinidíne, digitalise, adrenalíne, cyklopropáne a iných anestetikách, pri operáciách na srdci, hypotermii, srdcovej katetrizácii, metabolických poruchách a pri bradykardii. Komorová fibrilácia sa vyskytuje zriedkavo paroxyzmálne, najčastejšie ako terminálny stav. So vznikom komorovej fibrilácie sa stráca systolická schopnosť srdca, čo sa prejaví klinicky srdcovou synkopou pri paroxyz­málnej forme a exitom pri terminálnych stavoch. Počas komorovej fibrilácie sú na EKG zázname nepravidelné oscilácie bizarného tvaru, ktoré sa počas poruchy postupne zmenšujú. Pred vznikom komorovej fibrilácie sa na EKG zázname zvyčajne zistia ojedinelé extrasystoly, ale aj viacnásobné a často viazané na vlnu T predchádzajúceho komorového komplexu.

Terapia: rýchla vonkajšia masáž srdca, dýchanie z úst do úst alebo umelé dýchanie a elektrická defibrilácia. Pri paroxyzmálnej forme komorovej fibrilácie sa podáva mezokaín, prokaínamid, chinidín, mexiletín, dizopyramid a bretýliumtosilát. Ak komorová fibrilácia vznikne na podklade bradykardie alebo kompletnej AV blokády, tieto lieky sú kontraindikované. V týchto prípadoch sa podáva Euspiran niekoľkokrát denne sublingválne a atropín. Indikuje sa implantácia kardiostimulá­tora.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *