Krčná spondylóza

Etiológia:

Názov krčná spondylóza zahŕňa osteoartrózu, degeneráciu medzistavcovej platničky a neskoré následky instabilného poranenia. Krcna-spondylozaZmeny vo svaloch, väzoch a kĺboch krčnej chrbtice môžu byť príčinou bolesti ktorejkoľvek časti hlavy.

Na prvých dvoch krčných stavcoch, ktoré neoddeľuje medzistavcová platnička, vznikajú v dôsledku úrazu alebo vyš­šieho veku osteoartrotické zmeny. Bývajú príčinou bolesti hlavy a obmedzenej pohyblivosti hlavy. V oblasti dolných krčných stavcov môže prolaps medzi­stavcovej platničky alebo jej úlomok spôsobovať zmeny tla­kom na tvrdú plenu miechy.

S pribúdajúcim vekom sa stáva častejšou degenerácia a následná tvorba osteofytov v medzistavcových otvoroch. Röntgenologicky sa našla degenerácia krčnej platničky u 80 % osôb vo veku vyše 55 rokov. Nesegmentálny prenos bolesti sa pripisoval tlaku na tvrdú plenu miechy citlivú na bolesť. Tlak na nervové korene zase zapríčiňuje segmentálny prenos do príslušných dermatómov a sprevádza ho úbytok svalstva a parestézie.

Klinické prejavy:

Bolesť ktorejkoľvek časti hlavy môže byť zapríčinená poškodením ktorejkoľvek časti krčnej chrbtice. Najčastejšou príčinou bolesti záhlavia býva práve poško­denie krčnej chrbtice. Bolesť cítiť zvyčajne po prebudení a trvá niekoľko hodín. Medziobdobia bez bolesti bývajú dlhé.

Fyzikálne vyšetrenie:

Vlasatá časť hlavy je bolestivá na tlak, najmä na záhlaví. V šijových svaloch sa dajú nahmatať citli­vé uzlíky. Pohyby hlavou bývajú obmedzené a bolestivé.

Pomocné vyšetrenia:

Rtg vyšetrenie chrbtice nemusí ukázať odchýlku, no zvyčajne sa nájde určité zúženie medzistav cových priestorov a tvoriace sa osteofyty.

Please follow and like us:
0

Komentoval článok “Krčná spondylóza

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *