Laktacidóza

Laktacidóza je metabolická acidóza zapríčinená nadmernou tvorbou kyseliny mliečnej. Klinický obraz je veľmi podobný ketoacidóze. Chorí sú zvyčajne dehydratovaní, majú Kussmaulovo dýchanie a často hypotenziu. Glykémia môže byť normálna, ba aj znížená (najmä ak chorý pil alkohol, nejedol a užíval biguanid). Predbežnú diagnózu možno určiť po zistení ťažkej acidózy bez významnej ketózy.

Najdôležitejší činiteľ pri vzniku laktacidózy je tkanivová hypoxia. Predispozičné momenty laktacidózy u diabetikov sú ischemická choroba srdca, ochorenie periférnych ciev s regionálnou ischémiou, častejší výskyt infekcií, alkohol a najmä použitie biguanidov v liečení. Biguanidy účinkujú prevažne inhibíciou glukoneogenézy a povzbudením anaeróbnej glykolýzy.

Terapia je často neúspešná. Názory na podávanie bikarbonátu sú nejednotné. Terapia sa zameriava na liečenie obehového šoku, srdcovej slabosti, infekcie, vynechanie bigvanidu alebo jeho účinnejšie odstránenie hemodialýzou. Z postihnu­tých zomiera 50 – 80 %.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *