Liečebný postup po operácii prsníka?

Ste po operácii, rakovina je odstránená. Ste teraz celkom zdravá? Odpoveď vo väčšine prípadov znie áno. Bohužiaľ, u niektorých žien sa rakovina vracia – objaví sa buď opäť v prsníku, alebo v iných častiach tela, napríklad v kostiach, pľúcach, pokožke či pečeni. Značné úsilie venujú odborníci tomu, aby návratu choro­by predišli. Všeobecne sa tento proces nazýva podporná liečba, t. j. pooperačné liečenie, ktorého cieľom je znížiť riziko opätov­ného vzniku rakoviny. Možné typy liečby sú hormonálna terapia, chemoterapia a ožarovanie.tamoxifen

Hormonálna terapia

Veľa ľudí už iste počulo o tamoxifene, ktorý je dostupný od šesť­desiatych rokov. Keďže sa zistilo, že je účinný pri pokročilej rako­vine prsníka, odporúča sa teraz takmer všetkým ženám po operácii. Estrogén je jedným z hormónov, ktorý je do značnej miery zodpo­vedný za rast rakovinových buniek v prsníku. Tamoxifen v podsta­te pracuje ako antiestrogén a zabraňuje týmto bunkám v raste.

Tamoxifen sa podáva v tabletkách, 20 mg denne a nemá nijaké vedľajšie účinky. Ukázalo sa, že má blahodarný vplyv aj na ženy po menopauze, aj na tie, ktoré ešte menštruujú. U nich sa môže vyskytnúť zmena frekvencie menštruácie, môže sa i celkom za­staviť. Preto niektoré ženy mávajú ťažkosti charakteristické pre menopauzu, napríklad návaly tepla a potenie. Vyskytuje sa aj priberanie na hmotnosti, ale nie je časté.

Tamoxifen sa zvyčajne podáva najmenej dva roky, častejšie však päť rokov, niekedy dokonca dlhšie. Dlhodobé užívanie tamoxifenu môže mierne zvýšiť riziko rakoviny maternice. Preto ženy, ktoré si všimnú vaginálne krv ácanie, by mali navštíviť svojho le­kára. Tento typ rakoviny sa lieči odstránením maternice (hysterektómia). Vo všeobecnosti platí, že výhody tamoxifenu vysoko prevyšujú jeho riziká. Je zaujímavé, že tamoxifen má aj iné bla­hodarné účinky, ktoré nesúvisia s rakovinou prsníka. Pomáha chrániť proti osteoporóze (rednutie kostí) a srdcovým chorobám.

Iné formy hormonálnej terapie sú určené pre ženy, ktoré ešte majú menštruáciu. Ich úlohou je obmedziť činnosť vaječníkov, a tak znížiť hladinu estrogénu v tele. Jednou s možností je ope­rácia (odstránenie vaječníkov), ďalej ožarovanie nasmerované priamo na vaječníky, alebo použitie gonadotropného hormónu. Takzvané „medicínske odstránenie vaječníkov“ sa uskutočňuje podávaním hormónov raz mesačne injekciou pod kožu. Všetky tieto metódy majú za následok zastavenie menštruácie a začiatok príznakov menopauzy. Tento hormonálny zásah môže sprevádzať liečbu tamoxifenom alebo chemoterapiu, ale nie je celkom bežný.

Chemoterapia

Chemoterapia využíva lieky, ktoré sú určené na likvidáciu rako­vinových buniek. Po operácii rakoviny prsníka sa tieto lieky po­dávajú preto, aby zničili zvyškové rakovinové bunky a zabránili ich rastu. Chemoterapiu potrebujú len niektoré ženy – zvyčajne mladšie, ďalej tie, ktorým odstránili z podpazušia lymfatické uz­liny, obsahujúce rakovinové bunky, prípadne ženy s rozsiahlou rakovinou. Ak sa odporučí chemoterapia, je to obvykle dva až štyri týždne po operácii, keď je rana zahojená. Chemoterapia zvy­čajne pozostáva z troch liekov, ktoré sa podávajú kombinovane. Aplikujú sa injekciou do žily na ruke, čo trvá desať až pätnásť mi­nút. Môže sa taktiež podávať v tabletkách. Liečba má šesť troj až štvortýždňových cyklov , celá teda trvá asi štyri až šesť mesiacov.

Pred chemoterapiou sa injekčne aplikujú lieky proti nevoľnos­ti, ktoré sa vo forme tabletiek podávajú aj po jej ukončení tak dl­ho, ako treba. Ďalšie tabletky sa podávajú proti neželaným ved­ľajším účinkom. Pri niektorých typoch chemoterapie môže prísť k vypadaniu vlasov, čomu sa dá čiastočne predísť ochladením poko­žky na temene hlavy, čo znižuje zásobenie krvou. Ak predsa príde k strate vlasov, pomôže šatka či parochňa. Niektoré ženy zatúžia po experimentovaní a nakúpia si celú škálu parochní. Treba povedať, že vlasy nemusia bezpodmienečne celkom vypadať, zvyčajne začnú po dvoch až troch týždňoch znova rásť. Chemoterapia obvykle zmení cyklus, alebo celkom zastaví menštruáciu. Stane sa tak najčastejšie u žien krátko pred menopauzou. Antikoncepcia by sa mala ďalej po­užívať ešte isté obdobie. Chemoterapia pôsobí na zdrav é bunky, kto­ré sú zodpovedné za boj s bežnou infekciou, preto treba byť opatrný.

Na liečenie zvyčajne dochádzate ambulantne. Spolu s lekárom (klinickým onkológom) by ste mali konzultovať všetko, čo sa tý­ka chemoterapie. Veľa žien, absolvujúcich chemoterapiu, si zacho­váva relatívne normálny životný štýl. Niektoré dokonca zvládnu i chodiť do práce. Iné, naopak, pociťujú nesmiernu únavu, ktorá môže pretrvávať ešte niekoľko týždňov po skončení liečby.

Ožarovanie (rádioterapia)

Toto liečenie je zamerané na ochranu proti recidíve choroby v tom istom prsníku. Najčastejšie sa odporúča ženám, ktoré pre­konali lampektómiu alebo segmentektómiu, niekedy aj po mastektómii. Ak pri operácii neboli odstránené všetky lymfatické uz­liny, ožarovať možno aj podpazušie ako prevenciu pred možnými problémami v tejto oblasti. Ožarovanie je vlastne veľmi silný röntgen. Zvyčajne sa začína tri až päť týždňov po operácii, neskôr iba u žien, ktoré práve podstupujú chemoterapiu. Na ožarovanie treba chodiť denne počas šiestich týždňov. Na oddelení rádiotera­pie pracujú klinickí onkológovia spolu s röntgenológmi a fyzik­mi. Každá liečba sa plánuje individuálne, na pokožke okolo prs­níka môžu byť diskrétne značky označujúce, ktoré miesto presne treba ožarovať. Keď sa miesto označí, liečbu možno začať. Pár minút denne ležíte pod prístrojom, cez okienko alebo vnútorný televízny okruh vás kontroluje sestrička alebo lekár, k dispozícii býva aj domáci telefón, umožňujúci priamy verbálny kontakt. Niektoré ženy pociťujú len minimálne vedľajšie účinky a kožnú reakciu na mieste ožarovania. Lekár vám poradí, ako pokožku správne ošetrovať, a čo najviac lak zmenšiť vplyv ožarovania. Ak je prsník veľmi bolestivý, liečba sa môže odložiť, kým sa okolie rany neupokojí. Koža sa môže šúpať, ale po čase sa zasa zrege­neruje. Celá oblasť je vždy oveľa citlivejšia aj niekoľko mesiacov po ožarovaní, v tom čase sa treba vyhýbal slnku.

Veľká pozornosť sa venuje ochoreniu nervstva ramenného ple­tenca, pretože po operácii podpazušia a ožarovaní je táto oblasť u mnohých žien trvalo oslabená. Môže sa to prejaviť ako ochabnutosť, opuchnutie, ostrá bolesť, niekedy aj neschopnosť hýbať ru­kou. Pri skúmaní tohto problému sa ukázalo, že oslabenie v mno­hých prípadoch postihlo ženy, ktoré pri ožarovaní posunuli z jed­nej polohy do druhej, a preto boli niektoré oblasti zasiahnuté väčšou dáv kou žiarenia. Našťastie, frekvencia týchto prípadov výrazne klesla od roku 1987 (rok 1980 až 1986-41 prípadov, rok 1987 až 1989 – 7 prípadov) a ak sa im bude venovať stála pozor­nosť, čoskoro budú minulosťou.

Ako sa vyhnúť mastektómii?

posledných rokoch sa presadzuje trend neuskutočňovať mastektómiu, iba odstrániť hrčku. Ak je veľká, mastektómia bude asi jediným riešením. Ale pomocou liečebnej terapie, napríklad chemoterapie, u žien mladších ako 60 rokov a tamoxifenovej liečby u starších pacientiek môže byť veľkosť rakovinového nádoru prs­níka vo väčšine prípadov zredukovaná. Toto potom umožní leká­rovi zistiť, či pacientka reaguje na liečenie a stačí uskutočniť me­nej rozsiahlu operáciu. Po operácii sa aplikuje rádioterapia, aby sa zabránilo recidíve choroby v tom istom prsníku. V podstate sa uskutoční len zmena poradia liečebných postupov. Nie teda operácia, chemoterapia a rádioterapia, ale chemoterapia, operácia a rádioterapia, čo spôsobí „zakonzervovanie“ choroby.

Budúcnosť

Výsledkom klinických testov je poznatok, že podávanie tamoxifenu väčšine žien po operácii je prospešné a chemoterapia zlep­šuje dlhodobé vyhliadky u istej skupiny žien. Bohužiaľ, vysoké percento pacientiek nepodstúpi optimálnu liečbu, u iných dochá­dza k recidíve a na rakovinu prsníka zomierajú. Čo teda treba ro­biť? V prvom rade by sme sa mali ubezpečiť, že všetky ženy s ra­kovinou prsníka majú možnosť porozprávať sa o spôsobe liečby s viacerými odborníkmi, medzi ktorými bude chirurg, onkológ, ženská sestra. V takejto zostave pracujú v nemocniciach, hoci nie vo všetkých, ale v budúcich rokoch by malo prísť k zlepšeniu.

Po druhé – ženy by mali vedieť, že výskum v tejto oblasti po­kračuje. Skúmajú sa jednoduché problémy, napríklad optimálna dĺžka tamoxifenovej liečby, ale aj zložitejšie, napríklad nové kombinácie liekov alebo chemoterapia vo veľmi vysokých dáv­kach. Čím viac žien sa zúčastní na klinickom výskume, tým skôr budeme môcť zlepšiť liečbu a dlhodobé vyhliadky žien s rakovi­nou prsníka.

Please follow and like us:
0

Komentoval článok “Liečebný postup po operácii prsníka?

  1. Zdravím podla čoho určuje lekár liečbu ? Som po operácií prsníka som po radiologií 19 krat a beriem už tamoxifén 5 rokov by to malo byť ? no všetci mali chemoterapiu venozne alebo v tbl. nie že by som ju chcela ale neviem či som správne nastavená a hlavne sa bojím že sa mi ten karcínom vráti .Poprosila by som vysvetlenie na mail …Veľmi pekne dakujem ….alebo ani neviem ako sa mám opýtať čo chcem vedieť lekarky lebo je nedostupná uzavretá .

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *