Ľudské srdce – orgán

Srdce (cor) je uložené v dolnom prednom medzihrudí, a to jedna tretina srdca vpravo a dve tretiny vľavo od stredovej čiary. Je to dutinový orgán rozdelený na ľa­vú a pravú polovicu. Každá polovica je rozdelená na dve dutiny. Horná dutina sa nazýva predsieň (átrium), dolná dutina komora (ventriculus). Najhrubšou vrstvou stien srdca je srdcový sval – myokard. Je to osobitný druh svaloviny.

Pravá predsieň a pravá komora tvoria tzv. pravé srdce, oddelené medzipredsieňovou a medzikomorovou priehradkou (septum) od ľavej predsiene a ľavej ko­mory, ktoré tvoria tzv. ľavé srdce. Medzi pravou predsieňou a pravou komorou je trojcípa chlopňa, medzi ľavou komorou a ľavou predsieňou je dvojcípa  mitrálna chlopňa. Cípy chlopní sú lievikovito vnorené do komôr. Aby sa chlopne pri spät­nom náraze krvi nevyvrátili do predsiení, prebiehajú od okraja chlopní tenké väzi­vové vlákna – šľachové struny, ktoré sa upínajú na svalové výrastky vnútri komôr.

Do pravej predsiene priteká hornou a dolnou dutou žilou odkysličená krv z orgá­nov a tkanív tela. Stiahnutím pravej predsiene sa krv vypudzuje do pravej komory a po jej zmrštení pľúcnicovým kmeňom a pľúcnymi tepnami do pľúc. Na začiatku pľúcnicového kmeňa je vreckovitá polmesiačikovitá chlopňa, ktorá zabraňuje spätnému toku krvi z kmeňa do pravej komory. Z pľúc sa okysličená krv vracia štyrmi pľúcnymi žilami do ľavej predsiene srdca. Pri kontrakcii ľavej predsiene sa krv prečerpáva do ľavej komory. Z nej vystupuje srdcovnica (aorta), ktorou sa krv rozvádza do tepien celého tela. Aj na začiatku aorty je vreckovitá polmesiačikovi­tá chlopňa, ktorá má podobnú funkciu ako chlopňa v pľúcnicovom kmeni.

Prevodový systém srdca tvorí sinoatriálny a atrioventrikulárny uzol a predsieňovokomorový zväzok s jeho ramienkami a vláknami. Sinoatriálny – splavovo- predsieňový – uzol je umiestnený pri ústí hornej dutej žily do pravej predsiene. Atrioventrikulárny uzol je umiestnený na rozhraní pravej predsiene a pravej ko­mory v zadnom úseku srdcovej priehradky. Z atrioventrikulárneho uzla vychádza predsieňovokomorový zväzok vláken – Hisov mostík, ktorý sa v medzikomorovej priehradke delí na pravé a ľavé Tawarovo ramienko. Vlákna obidvoch ramienok pre­biehajú k svalovine komôr a pokračujú rozvetvením do siete Purkyňových vláken.

Funkcia srdca. Srdce je pružná svalová pumpa, ktorého štyri dutiny sa strieda­vo napĺňajú krvou a vyprázdňujú. Plnenie a vyprázdňovanie dutín je prerušované.

Predsieň sa plní krvou pritekajúcou žilami pri jej ochabnutí – diastole. Po napl­není sa predsieň kontrahuje (systola), takže krv sa vypudí do komoiy. Pri prietoku krvi do komoiy je chlopňa otvorená a komora je roztiahnutá v diastole. Po napl­není komory sa stúpajúcim tlakom krvi chlopňa uzavrie. Nasledujúca systola ko­mory zvýši tlak krvi v nej do takej miery, že krv prekoná odpor chlopne v kmeni a krv sa vypudí do obehu. Jeden cyklus systol predsiení a komôr a diastol pred­siení a komôr tvorí tzv. srdcovú revolúciu.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *