Lymfangitída – Lymphangiitis

Lymfangitída (lymphangiitis) je akútny alebo chronický zápal lymfatických ciev so sekundárnym postihnutím regionálnych lymfatických uzlín.

Etiopatogenéza: Lymfangitída sa vyskytuje najčastejšie ako komplikácia rozličných hnisavých zápalových afekcií na končatinách (infikované poranenie, furunkul, pichnutie hmyzom, ulcus cruris, tromboflebitída, ruža a pod.). Pri známej príčine lymfangitídy sa hovorí o lymphangiitis secundaria, na rozdiel od lymphangi­itis primaria, vyskytujúcej sa bez evidentnej príčiny.

Z mikróbov sa na vzniku lymfangitídy najčastejšie zúčastňujú streptokoky a stafylokoky a v trópoch Filaria bancrofti prenášaná komármi.

Klinický obraz: Akútna lymfangitída sa začína zvyčajne triaškou, horúčkou, celkovou vyčerpanosťou, ktorá je spojená s opuchom postihnutej oblasti, nálezom červeného, ostro ohraničeného pruhu, tiahnúceho sa od primárneho ložiska smerom k regionálnym lymfatickým uzlinám, ktoré bývajú zväčšené a bolestivé (lymphadenitis).

Z komplikácií môže vzniknúť lýmfangitická sepsa, flegmóna, septická trombo­flebitída. Ochorenie môže recidivovať.

Chronická lymfangitída vzniká pri opakovanom vnikaní infekčného materiálu do lymfatického obehu, napr. pri chronických vredoch predkolenia, plesňových ochoreniach, opakovaných tromboflebitídach, recidivujúcej ruži a v trópoch po parazite Filaria bancrofti.

Opakované zápaly lymfatických ciev zapríčiňujú chronický lymfedém s prípad­nou následnou elefantiázou končatiny.

Diagnostika akútnej lymfangitídy sa opiera o typický nález zapáleného pruhu tiahnúceho sa od primárneho hnisavého ložiska k zdureným lymfatickým uzlinám, spája sa s horúčkou a obrazom celkovej alterácie.

Diferenciálnodiagnosticky prichádza do úvahy predovšetkým ruža, vyznačujú­ca sa difúznym sčervenením, ostro ohraničeným od okolia, edémovo zmenenou kožou a povrchovou tromboflebitídou, pri ktorej sú červené pruhy v priebehu hmatateľných bolestivých povrchových žíl.

Terapia akútnej lymfangitídy si vyžaduje úplný pokoj a imobilizáciu postihnu­tej oblasti a antibiotickú liečbu, prípadne aj operačné odstránenie primárneho ložiska. Pri chronickej lymfangitíde sa treba snažiť odstrániť ložisko infekcie, pendeponizáciou sa má zabrániť opakovaniu streptokokových infekcií, rovnako sa treba usilovať aj o likvidáciu plesňových ochorení.

Priebeh a prognóza: Akútna, správne liečená lymfangitída sa zvyčajne v priebehu niekoľkých dní vyhojí. Častejšie sa opakujúce zápaly môžu vyvolať lýmf edém.

Pracovná schopnosť: Akútna lymfangitída podmieňuje úplnú pracovnú ne­schopnosť. Opakované lymfangitídy s následným lymfedémom môžu zapríčiniť obmedzenie pracovnej schopnosti, prípadne aj invaliditu.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *