Lymfedém – Lymphoedema

Lýmfedém (lymphoedema) je tuhý nebolestivý lymfatický opuch na končati­nách v dôsledku porušeného odtoku lymfy.

Etiopatogeneficky možno rozoznať primárny a sekundárny lymfedém. Primár­ny lymfedém vzniká pre vrodené, často familiárne sa vyskytujúce poruchy lymfatických ciev (lymphoedema congenitum). Sekundárny lymfedém vzniká pre získanú blokádu lymfatických ciev, napr. pri prerastaní zhubných nádorov do lymfatických uzlín, prípadne po odstránení uzlín po operáciách (napr. exstirpácia axilárnych lymfatických uzlín pri ablácii prsníka), ako aj pri deštrukcii lymfatických uzlín po zápaloch alebo po liečbe žiarením. Pri chronickej lymfatickej nedostatoč­nosti sa hromadia plazmatické bielkoviny v extravaskulárnych priestoroch, a tak vzniká reaktívna proliferácia spojivového tkaniva s následnou induráciou podkožia a kože.

Klinický obraz: Vrodený lymfedém je prítomný od narodenia, býva zvyčajne asymetrický, najčastejšie na dolných končatinách, niekedy však môže postihovať aj horné končatiny. U žien sa vyskytuje častejšie. Získaný lymfedém sa zjavuje v priebehu života, zvyčajne pre už uvedené rozličné príčiny.

Spočiatku ide o mäkký, nebolestivý opuch končatiny, ktorý však postupne tvrdne, koža nad ním je napätá, tuhá, drsná, ťažko stlačiteľná. Rozsiahly opuch môže spôsobiť výraznú deformáciu celej postihnutej končatiny (elefantiáza).

Diagnóza lymfedému sa stanoví na základe anamnézy a typického nálezu tuhého, nebolestivého, zvyčajne asymetrického edému. Pre diagnózu je rozhodujú­ce lymfografické vyšetrenie.

Diferenciálnodiagnosticky treba odlíšiť edémy pri ochoreniach srdca, obličiek a pečene, ďalej edém pri flebotrombóze a poruchách žilového odtoku, najmä v rámci posttrombotického syndrómu. Aj idiopatické edémy, najmä edémy z nadmerného vývinu tukového tkaniva (lipedém), prichádzajú v diferenciálnej diagnostike do úvahy. Lipedém je symetrický, nápadne mäkký a bolestivý. Vyskytuje sa familiárne u žien. Lymfografickým vyšetrením sa nezistia chorobné zmeny.

Terapia: Kauzálna liečba lymfedému nie je možná. Iba pri opakujúcich sa infekciách lymfatických ciev sa možno pokúsiť predchádzať mu podávaním depotného penicilínu a starostlivým ošetrovaním mikróbových afekcií. Určitý význam má nosenie elastického ovínadla alebo gumových pančúch. Možno skúsiť aj liečbu diuretikami. Pri veľkých edémoch sa možno pokúsiť o ich chirurgické riešenie.

Pracovná schopnosť: Chorého s lymfedémom nemožno zaraďovať na prácu postojačky, je odkázaný na sedavé zamestnanie. Veľké lýmf edémy môžu spôsobo­vať aj invaliditu.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *