Lymfómy žalúdka

Lymfómy žalúdka

Primárne lymfómy žalúdka tvoria asi 5 % žalúdkových zhubných nádorov a asi 60 % sarkómov žalúdka. Histologický ide zväčša o histiocytové lymfómy (retotelsarkómy) a lymfocytové lymfómy (lymfosarkómy). Sekundárne postihnutie žalúdka rozsevom lymfómu je častejšie ako primárne formy. Príznaky choroby sa nedajú rozpoznať od vredu alebo karcinómu žalúdka. Rtg obraz nádoru je podobný ako pri karcinóme. Primárne lymfómy žalúdka sa najčastejšie liečia kombináciou resekcie a ožiare­nia. Po kombinovanom liečení sa zaznamenalo päťročné prežitie u 30-50 % chorých.

Leiomyosarkóm žalúdka

Leiomyosarkóm žalúdka tvorí 1-3 % žalúdkových malígnych nádorov. Ná­dory bývajú veľké, sférické, uložené v hornej polovici žalúdka. Väčšina chorých sa žaluje na bolesť. Postihnutí bývajú málokrvní, asi u tretiny z nich sa zjavuje veľké krvácanie. Rtg a endoskopické vyšetrenie neumožní presné odlíšenie od leiomyómu. Operačne (resekciou) sa vylieči asi 25-40 % chorých. Ožiarenie je neúčinné.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *