Maternica

Maternica (uterus, métra) má v procese rozmnožovania dôležitú úlohu, lebo umožňuje vývoj zárodku a plodu až do pôrodu. maternicaPočas gravidity sa značne mení, najmä jej tvar a veľkosť, ale i jej vzťahy k okolitým orgánom.

Je to hrubostenný nepárový orgán hruškového tvaru. Uložená je v dutine malej panvy medzi močovým mechúrom a konečníkom v širokom maternicovom väze. Je asi 8 cm dlhá, 4 cm široká a 2,5 – 3 cm hrubá. Po opakovaných pôrodoch sa tieto rozmery zväč­šia asi o 1,5 cm. Najväčšia, stredná časť maternice, nazvaná telo (corpus) maternice, sa vyklenuje nahor ako dno maternice (fundus), ktoré je po bokoch ohraničené rohmi maternice. Na mater­nicové rohy nadväzujú vajíčkovody. Po bokoch sú maternicové hrany, pravá a ľavá. Telo maternice sa pod stredom maternice trochu zužuje; zúženú časť nazývame úžina maternice (isthmus). Nasledujúca, valcovitá časť maternice je krček maternice (cervix). Ten pošvovou časťou vniká do pošvy v podobe čapíka (pošvová časť krčka), ktorý je z nej hmatný.

Maternica uzatvára štrbinovitú dutinu maternice (cavum uteri), ktorá má trojuholníkovitý tvar. Jej vrcholy vyúsťujú do oboch vajíčkovodov a do krčka maternice. Kanálik krčka maternice je veľmi úzky a vyúsťuje na pošvovej časti krčka vonkajším otvorom maternice. Tvar vonkajšieho otvoru je u žien, ktoré nerodili, kru­hovitý. u rodičiek štrbinovitý, lebo pošvová časť krčka je priečne rozdelená na predný a zadný pysk.

Poloha maternice v malej panve nie je stála, lebo do istej miery závisí od náplne a tlaku susedných orgánov. Jedna z možných polôh je typická a pri nej je maternica trochu naklonená dopredu a navyše medzi telom a krčkom pohnutá dopredu. Táto tzv. anteverzia a anteflexia maternice s jej čiastočným otočením okolo jej dlhej osi sa udržuje podporným a závesným aparátom, t. j. po­kojovým napätím svalstva panvového dna a ťahom maternicových väzov. Po ich ochabnutí alebo poškodení počas pôrodu maternica klesá, ohýba sa dozadu a môže sa dokonca vytlačiť pošvou z von­kajších rodidiel.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *