Miechová malácia – Myelomalácia

Miechová malácia je ochorenie charakterizované zastavením prietoku krvi v niektorej z artérií zásobujúcich miechu. Poruchou sa vyradí z funkcie príslušná časť miechy, ktorá z nedostatku kyslíka odumrie, zmäkne a znekrotizuje.

Príčiny: Sú rôzne. Artériosklerotické a syfilitické zmeny podmieňujú vznik trombózy, prípadne embólie. Pády na chrbát zapríčiňujú ischémiu, prípadne až myelomaláciu a pod.

Kliinický obraz: Líši sa podľa lokalizácie a rozsahu malácie. Príznaky nevzni­kajú tak náhle ako pri miechovom krvácaní. Ostatný klinický nález je podobný.

Všetky náhle príhody spôsobujúce transverzálne poškodenie miechy sa prejavujú na začiatku chabým štádiom obrny (šokové štádium). Vtedy je znížený svalový tonus a reflexy sa nedajú vybaviť. Až neskôr sa vyvinie ob­raz spastickej obrny. Pod miestom ischémie je porucha citlivosti, porucha sfinkterov a príznaky miechového automatizmu.

Priebeh: Závisí od príčiny, rozsahu, lokalizácie, veku chorého a efektív­nosti liečenia.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *