Močové ústrojenstvo

Čo je močové ústrojenstvo?

Močové ústrojenstvo človeka pozostáva z dvoch obličiek, dvoch močovodov, močové­ho mechúra a močovej rúry.mocove-ustrojenstvo

Obličky

Obličky (rens) sa nachádzajú v bedrovej krajine, po obi­dvoch stranách chrbtice. Pravá oblička leží pod pečeňou, ľavá pod slezinou. Pravá ob­lička sa spravidla nachádza o čosi nižšie než ľavá. Oblič­ka svojím tvarom pripomína fazuľu, jej dĺžka je asi 12 cm, šírka asi 6 cm a váži 150 g. V prehĺbenom mieste oblič­ky, ktorým oblička vždy sme­ruje k chrbtici, do nej vstupujú tepny, žily a lymfatické cievy. Práve tu sa tiež nachá­dzajú obličkové panvičky.

Močovody

Z oboch obličkových panvi­čiek vystupujú močovody (uretery). Sú asi 25 cm dlhé a ústia do močového mechú­ra na jeho zadnej strane. V mieste vstupu močovodu sa nachádza zvierač. Pracuje na princípe akéhosi tlakové­ho uzávera, ktorý u zdravého jedinca zabraňuje návratu mo­ču do močovodu a obličky.

Močový mechúr

Močový mechúr (vesica urinaria) leží v malej panve za lonovou sponou. U mužov sa nachádza pred konečníkom (rektum) a nalieha na predstojnú žľazu (prostata), u žien leží pod pošvou a maternicou. Naplnený močový mechúr má guľovitý tvar, na rozdiel od vyprázdneného, ktorý svojím tvarom pripomína prázd­nu šupku. Močový mechúr sa vždy rozvinie v závislos­ti od svojho obsahu, nevzni­ká v ňom teda žiadny voľný priestor vyplnený trebárs vzduchom. Normálny obsah močové­ho mechúra sa pohybuje v rozmedzí 0,25 litra až 0,5 litra moču, môže však do­siahnuť objem až jedného litra i viac. Odchod moču kontrolujú dva uzavieracie svaly, z ktorých jeden je ovládaný našou vôľou.

Močová rúra

Močová rúra (uretra) dosa­huje u mužov dĺžku 20 až 25 cm. Prvá časť močovej rúry prestupuje prostatou, druhá panvovým dnom, tre­tia časť prechádza hubovitým telieskom mužského pohlav­ného údu. Močová rúra u muža by sa vlastne mala nazýva močovo-semenovodnou rúrou, pretože močová rúra predsta­vuje u muža spoločné vyúste­nie tak močového, ako aj po­hlavného systému. Koniec močovej rúry je umiestnený na vrchole žaluďa. U žien je močová rúra dlhá iba 2 až 4 cm. Jej koniec ústi na ma­lom hrbolčeku nad vstupom do pošvy.

Aké sú funkcie močového ústrojenstva?

Močové ústrojenstvo plní v tele človeka životne dôle­žitú úlohu – podieľa sa nena­hraditeľným spôsobom na hospodárení organizmu s te­kutinami a minerálmi. Zvyš­kové produkty látkovej vý­meny a jedovaté látky sa vylučujú práve obličkami. Činnosť obličiek riadia z pre­važnej časti hormóny. V priebehu 24 hodín prete­čie obličkami asi 1500 litrov krvi. Asi desať percent tohto množstva krvi, ktoré sa v ob­ličkách filtruje, sa nazýva primárny moč. Ten obsahuje vodu, kyselinu močovú, glu­kózu (hroznový cukor), ami­nokyseliny a vitamín C. Pre­važná časť primárneho moču sa vracia naspäť do organiz­mu spätným vstrebávaním. Vo forme definitívneho moču opúšťa telo iba 1 až 1,5 litra tekutiny denne.

Hlavný podiel má voda

Moč zdravého dospelého je­dinca obsahuje 95 percent vody. V jednom litri je ob­siahnutých asi 25 až 30 g močoviny ako odpadového produktu látkovej výmeny bielkovín, ďalej 0,1 až 1,0 g kyseliny močovej, kreatín a kyselina hippurová. Anor­ganické látky, ktoré sa nachá­dzajú v moči, sú dusík, váp­nik, horčík, draslík a amoniak. Normálnu bledožltú až tma­vožltú farbu získava moč naj­mä zo splodín odbúravania bielkovín. Pri analýze moču sa hodnotia jeho fyzikálne charakteristiky, mikroskopic­ký a biochemický rozbor.

Úlohy močového ústrojenstva

Úlohou močového ústro­jenstva je vylučovanie te­kutín a riadenie hospodá­renia s nimi v organizme. Z tela sa vylučujú zvyško­vé produkty látkovej výme­ny a jedovaté substancie. Močové ústrojenstvo sa podieľa na udržiavaní acidobázickej rovnováhy or­ganizmu a osmatického tlaku telových tekutín.

Vyšetrenie moču

Nález červených krviniek a bielkovín v moči signali­zuje zápal obličiek. Cukor v moči je vždy podmiene­ný jeho zvýšenou hladinou v krvi. Žlčové farbivo, bili­rubin, zafarbuje moč do­hneda a vyskytuje sa pri zvýšenom množstve bilirubínu v krvi. Čerstvá krv sa v moči objavuje v prípade rôznych poranení a ochorení. V takom prípade je nutné lekárske vyšetrenie.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *