Močový mechúr

Močový mechúr (vesica urinaria) je svalová nádržka menlivého tvaru. Uložená je v malej panve za lonovou sponou. Slúži na zhro­mažďovanie moču. mechurU oboch pohlaví je mechúr umiestený bezpro­stredne za lonovou sponou, ktorá ho zakrýva, kým je prázdny.

Pod močovým mechúrom u muža je uložená predstojnica (prosta­ta), u ženy sa mechúr opiera o hornú časť steny pošvy. Za mechú­rom je u muža hlboký pobrušnicový záhyb, ktorý ho oddeľuje od konečníka. U ženy sa medzi obidva tieto orgány vkladá maternica a pošva.

Dutinová strana mechúra je pokrytá sliznicou. V prázdnom me­chúre sliznica tvorí početné zásobné krkvy. Iba na spodine me­chúra je trojuholníkovité miesto, kde je sliznica vždy hladká. Vo vrcholoch tejto trojuholníkovité j spodiny sú otvory. Vzadu vy­úsťujú opísaným ventilovým spôsobom oba močovody, vpredu je to vnútorné vyústenie močovej rúry.

Hlavnou zložkou steny močového mechúra je hladká svalovina, ktorá tvorí tri vrstvy rozličného smeru. Uplatňuje sa vcelku ako vyprázdňovač močového mechúra. Jeho zmrštenie spôsobuje stiah­nutie a zmenšenie objemu močového mechúra. Cirkulárne svalové snopčeky prechádzajú i na začiatok močovej rúry, prstencovite ju obopínajú a utvárajú vnútorný čiže hladký zvierač močovej rúry. Na povrchu mechúra je riedke väzivo, ktoré umožňuje tvarové zmeny pri rozličnej náplni a spája mechúr s okolím.

Močový mechúr sa uplatňuje ako nádržka moču. Jeho priemerná kapacita sa pohybuje okolo 750 ml; v krajných prípadoch môže dosiahnuť i vyššie hodnoty. Plnenie mechúra sprevádzajú zmeny jeho tvaru a postupné rozpínanie stien, ktoré vyvoláva pri náplni asi 300 ml pocit nutkania na močenie. Rozdiel medzi celkovou a fyziologickou kapacitou močového mechúra je teda veľký.
Vyprázdňovanie močového mechúra, močenie čiže mikcia, sa reguluje reflexne (po dosiahnutí fyziologickej náplne) z ústredia, ktoré je uložené v driekovej časti miechy. Najskôr sa uvoľní vnú­torný zvierač močovej rúry. Takmer súčasne sa však reflexne zvýši napätie vyprázdňovača močového mechúra. Rozhodujúce je však uvoľnenie vonkajšieho zvierača močovej rúry, ktorý je z priečne pruhovanej svaloviny a obopína močovú rúru pri jej prechode cez svalové panvové dno. Ovládame ho vôľou, preto pocit nutkania na močenie možno prekonať a močenie do istej miery oddialiť.

Pod vplyvom mozgovej kôry, podobne ako spomenutý vonkajší zvierač, je i miechové reflexné centrum pre močenie. Preto je močenie u dojčiat výslovne reflexné a nastáva vždy po dosiahnutí určitého napätia stien močového mechúra. Podobná situácia sa môže vyskytnúť aj u dospelého človeka, keď sa z akejkoľvek prí­činy prestane uplatňovať vplyv mozgu, napríklad po poranení miechy, pri niektorých otravách a pod. Na úplnom a konečnom vyprázdňovaní mechúra sa zúčastňuje aj brušný lis.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *