Mozočkový syndróm

Mozoček patrí k štruktúram v zadnej jame lebky, nasadá na mozgový kmeň a je krytý tentóriom. Anatomicky má nepárovú strednú časť – vermis a dve hemisféry. S kmeňom je spojený pomocou stopiek (pedunkuli; hornou stogkou s mezencefalom, strednou s Varolovým mostom a dol­nou s predĺženou miechou). Z fylogenetického hľadiska sa rozlišuje archicerebellum (spodina mozočka spojená s vestibulárnymi jadrami), paleocerebellum (vermis) a neocerebellum (mozočkové hemisféry). Šedá hmota sa nachádza na povrchu hemisfér (mozočková kôra s typickými Purkyňovými bunkami) a vnútri hemisfér v mozočkových jadrách (nucleus dentatus, fastigii, globosus a emboliformis). V bielej hmote prebie­hajú mnohonásobné aferentné a eferentné dráhy. Dôležité sú najmä prepojenia s retikulárnou formáciou, talamom a mozgovou kôrou. Medzi základné funkcie mozočka patrí koordinácia a optimalizácia pohybu, udržovanie rovnováhy a vzpriameného postoja.

Mozočkové syndrómy

  • Neocerebelámy syndróm. Prejavuje sa zvyčajne homolaterálne k mozočkovej lézii. Charakterizuje ho zvýšená pasivita končatín s kyvadlo­vými reflexami (patelárnym a tricipitálnym), hypermetria a ataxia pri cielení, mozočková dyzartria a sakadovaná reč, asynergia, dysdiadocho- kinéza a dyskoordinácia, intenčný tremor, zníženie elementárnych posturálnych reflexov (ERP).
  • Paleocerebelámy syndróm. Základným klinickým príznakom je po­rucha udržiavania rovnováhy v dôsledku narušenej súhry medzi svalmi trupu a končatín. Ide o tzv. veľkú asynergiu, pri ktorej pacient stojí roz­kročený, padá dozadu bez pokrčenia kolien, potáca sa ako opitý. Paleo-cerebelárna ataxia (neistota) je rovnaká pri otvorených aj zatvorených očiach (Rombergov príznak je negatívny).

Je potrebné zdôrazniť, že mozočkové príznaky a syndrómy sa dajú zis­tiť len pri aktivite, akou je pohyb, chôdza, reč alebo písanie. V pokoji ich nie je možné diagnostikovať.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *