Mučenka pleťová – Passiflora incarnata

Ako vyzerá mučenka?

Mučenka pleťová (Passiflora incarnata) je popínavá byli­na s nádhernými kvetmi. Pat­rí do čeľade mučenkovitých (Passifloraceae) a jej výhon­ky sú dlhé až 10 metrov. Rastlina má až 5 metrov dlhú popínavú byľ, ktorá je tenká, holá a lahko ryhovaná. Na byli sedia striedavo usporiadané trojlaločné listy. Laloky listov majú tvar ko­pije a ich okraje sú pílkovito ozubené. Listové stonky majú po dve nektárové žľazy. Vo väč­šine pazúch listov sa vytvá­rajú dlhé úpony, ktorými sú listy tesne stiahnuté.Mucenka-pletova-Passiflora-incarnata

Možnosť použitia

– Poruchy spánku
– Nervozita a rozrušenie
– Srdcové a obehové problémy
– Reumatické bolesti
– Zvýšený krvný tlak
– Šťava plodov obsahu­ je provitamin A a vita­mín C

Nádherné kvety

V pazuchách najmladších listov stoja hviezdicovité kvety, typický znak mučenky. Keď sa kvety roztvoria, môžu dosiahnuť priemer až 8 cm. Kališné lístky kvetov majú pretiahnutý oválny tvar a sú zašpicatené. Rovnaký tvar majú aj korunné lupien­ky, sú však menej zašpicate­né. Majú bielu, bledofialovú alebo červenú farbu. Vo vnútri kvetnej koruny sa nachádzajú vedľajšie korun­né lupene, ktoré sú purpu­rovo červené a vo vnútri tak­mer čierne. Lístky vedľajšej koruny majú päť stonkových ciev.

Kde nájdeme mučenku?

Domovinou divo rastúcej mučenky je Južná Amerika (Brazília) a východná India. Rastie v subtropických a tep­lých oblastiach a poskytuje chutné plody. Niekoľko dru­hov pochádza z Ázie a Aus­trálie a jeden druh z Madagaskaru. Rod je veľmi rozsiahly a zahŕňa takmer 400 druhov. Patria medzi ne jednoročné aj trvalé rastli­ny alebo drevnatejúce liany. Len veľmi zriedkavo môže­me hovoriť o stromoch. Plo­dom je mnohosemenná bo­buľa, ktorej hmotnosť môže byť podľa druhu niekoľko gramov – ale aj tri i viac kilogramov. U nás je mučenka drobnejšia, kvitne koncom roka a plody nedozrievajú.

Ako pôsobí mučenka?

Odvar z mučenky sa použí­va hlavne na navodenie po­kojného spánku. Už dávno sa vie, že mučenka pôsobí hypnoticky a navyše zmier­ňuje aj nervozitu a kŕče. Aj homeopatia ju v podobe homeopatika Passiflora použí­va ako prostriedok na spa­nie – a takisto ako liek na zmiernenie bolesti, kŕčov a reumatických problémov. Účinné látky mučenky pod­porujú liečbu srdcových a obehových ťažkostí a mier­ne zvýšeného krvného tla­ku. Nie sú známe vedľajšie účinky. Plody sú u nás ne­známe.

Ktoré časti rastliny sa používajú?

Na liečebné účely sa použí­va celá rastlina, či presnej­šie všetky nadzemné časti rastliny. Bylina sa zbiera v plnom kvete (leto až je­seň), a potom sa opatrne su­ší. Mučenka sa dokonca pes­tuje na homeopatické účely, pretože na výrobu homeopatík sa používajú čerstvé rastliny.

Plody sú veľmi chutným stolovým ovocím. Dužina sa prisladí a vyjedá lyžičkou alebo sa plod vytlačí, nakrojí a šťava sa vypije podobne ako z granátového jablka.

Aké účinné látky obsahuje mučenka?

Sú to flavonoidy, predovšet­kým vitexín, ďalej kumarín, umbelliferon a maltol. Fla­vonoidy pôsobia pri srdco­vých a obehových poruchách a uvoľňujú kŕče. Kumarín pôsobí napríklad pri kŕčoch.

Meno mučenka

Mučenka patrí do rodu Passiflora. Vedecké i ľu­dové meno „Kristova ko­runa“ je odvodené od kvetov, ktoré majú tŕnitú pakorunu a výrazné peľnice pripomínajúce klin­ce. Ľudová fantázia si ju spája s ukrižovaním Kris­ta – zíde to na um každé­mu, kto sa na ňu pozrie.

Pri problémoch so spán­kom by ste nemali hneď siahať po tabletkách na spanie. Ich užívanie mô­že mať vedľajšie účinky. Miernejším prostriedkom je homeopatická zmes z mučenky, kozlíka a po­maranča. Podrobnejšie informácie si môžete vy­žiadať v lekárni. Bez obáv to vyskúšajte.

Prehľad

Stanovisko: rastie v subtropických a tep­lých oblastiach, pestuje sa aj v skleníkoch.

Krátky opis: až 10 m vysoká popínavá rast­lina so stonkami, úpon­mi a krásnymi kvetmi.

Účinné časti: nad­zemné časti rastliny.

Vedľajšie účinky: žiadne

Šťavnatú dužinu vše­stranne využije výživa.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *