Mykoplazmová pneumónia

Etiopatogenéza: Pôvodcom je Mycoplasma pneumoniae, ktorá je priradená k baktériám, ale má aj niektoré vlastnosti podobné vírusom. Je najčastejším pôvodcom tzv. atypických pneumónií, ku ktorým sa dnes ráta pneumónia vyvolaná vírusom psitakózy-ornitózy, vírusmi detských exantémových chorôb, Pasteurella tularensis a Legionella pneumophilla.

Epidemiológia: Nákaza vzniká kvapôčkovou infekciou. Pneumónia sa vyvíja len u 3 -10 % pacientov, najmä v neskorej jeseni. Vyskytuje sa najmä u starších detí a mladých dospelých.

Symptomatológia: Klinický priebeh je zväčša mierny, ale obyčajne protrahovanejší ako pri vírusových pneumóniách. Chorobný obraz sa vyvíja 3 – 5 dní, teplota stúpa a dostavia sa príznaky postihnutia horných dýchacích ciest. Kašeľ býva suchý, ak sa zjaví expektorácia, spútum je hlienovité. Často sú bolesti hlavy a niekedy vzniká na pokožke prchavý makulopapulový exantém. Po 1 – 3 týždňoch príznaky ustupujú. Fyzikálny nález na pľúcach býva relatívne malý. Rontgenový obraz je variabilný, vo včasnom štádiu bývajú mäkké, škvrnité tiene, alebo je zvýraznená retikulárna kresba ako pri rtg obraze intersticiálnej infiltrácie. Tiene postupne splývajú až utvoria homogénne, plošné segmentálne ohraničené zatienenia, ktoré sú najčastejšie lokalizované v dolných lalokoch.

Diagnóza: Opiera sa o pozitívnu reakciu fixujúcu komplement so vzostupom titra počas ochorenia. Niekedy sú pozitívne chladové aglutiníny v titre vyššom ako 1 : 64 a často býva pozitívna aj aglutinačná reakcia oproti meningálnym streptokokom. Priamy kultivačný dôkaz Mycoplasma pneumoniae možno urobiť, kultúry však rastú až o 3 mesiace.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *