Nadmerná pohlavná schopnosť muža a ženy

Normu pohlavného života nemožno presne určiť. Je ňou skutoč­nosť, že obaja partneri žijú harmonickým sexuálnym životom, že sú navzájom šťastní a spokojní, bez ohľadu na anatomické rozmery, častosť pohlavných stykov a výdatnosť ukojenia. Muž je po nenú­tenom pohlavnom styku spokojný, svieži a má väčšiu chuť do života. V opačnom prípade namiesto týchto pozitívnych pocitov nastupuje vyčerpanosť, únava a bolesti. Niekedy môže sexuálna predráždenosť prekážať mužovi pri práci, nevie sa koncentrovať. V takom prípade nezaškodí častejšie manželské splynutie. Podobne je to aj u žien.pohlavna-schopnost

Muži sa v týchto súvislostiach neraz vystatujú, najmä tí, ktorí v skutočnosti nevládzu splniť požiadavky partnerky. Nadmerná po­hlavná schopnosť existuje výnimočne pri chorobnom vystupňovaní pohlavnej aktivity, pri tzv. hypererotizme. U žien hovoríme o nymfománii, chorobne vystupňovanej túžbe ženy po mužoch. Takáto žena nadväzuje sexuálne styky bez uváženia, výberu a, samozrejme, bez lásky. Neprimerane sa vzrušuje, nevie svoj pud brzdiť, pritom však často skutočný orgazmus neprežije. Zvýšená túžba po pohlavnom styku u mužov sa nazýva satyriáza. Je podkladom častých a menlivých známostí, ktoré sa nadväzujú bez výberu a hlbšieho citového vzťahu. Podporuje promiskuitu, pohlav­né nažívanie každého s každým, bez stabilného citového spojenia. Prof. Hynie hovorí, že nijaké výstrelky a výnimočné výkony nemôžu byť ideálom. Nezaškodí, keď sa oboznámime s priemernými hodnotami týžden­nej frekvencie pohlavných stykov v manželstve s ohľadom na vek, tak ako ich y USA vypracoval známy sexuológ Kinsey:

Vek

Stredná hodnota frekvencie pohlavného styku za týždeň

16-20

4,51

21-25

3,73

26-30

3,18

31-35

2,72

36-40

2,32

41-45

2,04

46-50

1,91

51-55

1,54

Tabuľka dokazuje klesajúcu frekvenciu pohlavného styku v závis­losti od veku, čo sa ešte viac odzrkadľuje vo vyšších vekových sku­pinách (nad 55 rokov). Výkyvy frekvencie, nástup impotencie, za­príčinenej starnutím, sú individuálne.

Please follow and like us:
0

Komentoval článok “Nadmerná pohlavná schopnosť muža a ženy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *