Nadmerná spavosť

Ste stále ospalý? Zatvárajú sa vám oči? Vari to len nie je tá nešťastná spavá nemoc? Možno ak žijete v srdci Afri­ky a poštípala vás odporná mucha tse-tse. Ináč si ju vy­hoďte z hlavy! Ako neskôr uvidíte, existujú viaceré okol­nosti, za ktorých sa vaša energia priblíži k bodu mrazu. V bežnom živote má chronická spavosť u väčšiny ľudí psy­chický pôvod. Taký človek býva znudený, zdeprimovaný alebo užíva lieky s tlmivými vedľajšími účinkami. Ako zis­títe, či nespavosť má pôvod v mozgu?spavost

Všetci si, samozrejme, pamätáme, ako sme spávali viac, než sme zvykli, len aby sme sa vyhli nepríjemnej zodpovednosti, ktorej sme nedokázali čeliť. Aj sám si to občas uvedomujem. Napríklad, na tejto knihe som pracoval mnoho mesiacov, venoval jej každú voľnú chvíľu mimo ambulancie a služieb v nemocnici. To znamená nespočet­né večery, víkendy a dovolenky. Nie vždy je však možné písať jednoducho vtedy, keď máte na to čas. Človek sa na to proste potrebuje cítiť. Ak sa „necítite“ a bojíte sa, že prí­dete k mŕtvemu bodu, najlepší spôsob, ako sa zbaviť úz­kosti, je jednoducho zdriemnuť si. V krajine snov neexis­tuje pocit viny. Takže výdatný spánok môže byť dobrým únikovým mechanizmom.

Somnolencia predstavuje tiež únik od nudy alebo stre­su. Keď moja dcéra ide s manželom na nákupy, ten v ob­chode vždy zaspí. Vyjdú von, je svieži ako rybička. A len čo vstúpia do ďalšieho obchodu, vrhne sa do najbližšieho pohodlného kresla a už opäť drieme. Obidvom to však vy­hovuje. Ona sa neobáva, že manžel bude zazerať na to, čo nakúpila, a on je ušetrený trápenia zúčastňovať sa trans­akcie.

Príčina spavosti však nie je vždy taká jednoznačná. Je­den môj pacient ma raz poriadne potrápil s diagnostikou. Stál v čele silnej spoločnosti a bol známy svojou nevyčer­pateľnou energiou. Vstával ráno o štvrtej, piatej, zacvičil si, do práce prišiel o siedmej a nevracal sa domov skôr ako o ôsmej večer. Nikdy nebol unavený. Jedného dňa sa však stalo čosi veľmi nezvyčajné. Sedel za stolom ospanlivý a dokonca niekoľkokrát zazíval! Prihodilo sa to opäť o dva dni a potom už pravidelne. O dva týždne už nevydržal bdieť ani na zasadnutiach vedenia spoločnosti. Pacient bol z toho prinajmenšom v rozpakoch a ničomu nerozu­mel. Povedal si, že asi málo spáva. Líhal si do postele čo­raz skôr a prebúdzal sa čoraz neskôr. Prestal ráno cvičiť a na raňajky vypil niekoľko šálok kávy. To trošku pomoh­lo, ale nestačilo. Aj tak len veľmi ťažko vydržal celý deň bdieť. Najhoršie boli rána. Keď už vyskúšal všetky domá­ce prostriedky, odhodlal sa navštíviť ma.

Prišiel o piatej popoludní a musím uznať, že vyzeral dobre a vôbec nebol ospanlivý. Vypytoval som sa na všet­ko možné a hľadal fyzické či psychické vysvetlenie jeho spavosti. Nudí sa? Vôbec nie! Neusiluje sa uniknúť pred nejakým nepríjemným aspektom života? Nebuďte smieš­ny! Máva depresie? Len kvôli spavosti.

Prešiel som si zoznam liekov, ktoré užíval. Nie sú v ňom trankvilizéry, antidepresíva či tabletky na spanie? Priznal, že v minulosti užíval veľmi mierne tabletky na spanie, ale vysadil ich už pred niekoľkými týždňami, keď začal mať svoje problémy. Vlastne jediným liekom (ak sa to dá tak nazvať), ktorý pravidelne užíval, boli dve multivitamínové tabletky po raňajkách, a od tých predsa nikto nezaspí.

Nevedel som, čo ďalej, pokračoval som teda v podrob­nej komplexnej prehliadke. Bol vo výbornej forme. Naor­dinoval som mu krvný rozbor, či nemá anémiu, ochorenie obličiek, problémy s pečeňou, hypotyreózu – všetky totiž spôsobujú spavosť. Aj ten bol v norme. Poslal som ho k neurológovi, ktorý mu urobil CT mozgu. Ani tam sa nič nenašlo. Čo to len môže byť? Ďalším krokom bolo psy­chiatrické vyšetrenie. Než som sa však dostal k tomu, aby som mu toto vyšetrenie navrhol, odhalili sme jadro prob­lému. Neuhádli by ste, prečo tento zdravý muž bol taký ospalý! Priznám sa, že keď som napokon stanovil diagnó­zu, viacerí sme sa červenali až po uši. Ako to všetko bolo:

Môj pacient pri raňajkách s manželkou dopil pomaran­čový džús a dojedol hrianky. Načiahol sa za vitamínmi v plastickej škatuľke, do akej ich balia v lekárni (nemala nálepku). Položil na stôl dve kapsule a nalial si ďalšiu šál­ku silnej kávy.

Manželka pozrela na vitamíny. „Čo si to dávaš, drahý?“ spýtala sa. Vitamíny. Bez nich by som asi neprežil.“

Zatvárila sa začudovane. „Nehovor! Veď vyzerajú cel­kom ako tie tabletky na spanie!“

Nuž, a zvyšok si môžete domyslieť. Náš „pacient“ si ne­chtiac zamenil škatuľky s liekmi a niekoľko týždňov si každé ráno po raňajkách dával dve tabletky na spanie. Tvarom, veľkosťou i farbou boli takmer také isté ako vita­míny. Zavŕšil nimi každé ráno, šiel do práce a zaspal.

Celá kopa liekov, zväčša zo skupiny trankvilizérov, vy­voláva ospanlivosť. Dlhodobo pôsobiace tabletky na spa­nie vás utlmia a nasledujúci deň zapríčinia únavu. Rovna­ko aj antihistaminiká prítomné v prípravkoch proti kašľu a nádche. Antihistaminiká sú také silné sedatíva, že sú hlavnou súčasťou mnohých navoľno predávaných prostried­kov na spanie. Jedna vec je, že pomôžu v noci zaspať, ale keď si každé štyri hodiny musíte vziať jednu proti alergii, bude sa vám celý deň driemať. Aj betablokátory ako Inderal a Tenormin (aj mnohé iné) vás môžu veľmi utlmiť.

Keď ste z príčin svojej ospanlivosti vylúčili nudu, de­presiu a lieky, do úvahy prichádzajú tieto ochorenia:

Najčastejšie je s chronickou ospalosťou spojená znížená funkcia štítnej žľazy. Ak máte zápchu, nadváhu, vypadá­vajú vám vlasy (ktoré zdrsneli), stále vám je zima, ste una­vený (nech spíte, koľko chcete), vaša štítna žľaza potrebu­je posilniť.

Ak ste fanúšikom Charlesa Dickensa, určite si spornínaťe na tučného chlapca z Klubu Pickwickovcov, ktorý hocikde z ničoho nič zaspí – nepredvídane, dokonca po­stojačky, a na dlhý čas. Táto porucha je známa ako Pick- wickov syndróm alebo, ako jej lekári často hovoria, hypoventilačný syndróm spojený s obezitou.

Obézni ľudia často trpia aj syndrómom spánkového apnoe, vyskytujúcim sa väčšinou u mužov vo veku nad päťdesiat rokov, ktorí majú nadváhu a chrápu. V noci sa nadychujú nepravidelne, v desaťsekundových až minúto­vých intervaloch, počas ktorých vôbec nedýchajú. Každú chvíľu sa prebúdzajú, bez toho, aby o tom vedeli, a nasle­dujúci deň sú veľmi ospalí. Okrem toho sú impotentní a majú vysoký tlak.

Ak váš dospievajúci syn po jedle upadne do hlbokého spánku, do úvahy prichádza Klein -Levinov syndróm, zriedkavo sa vyskytujúca hormonálna porucha, ktorá po­stihuje dospievajúcich chlapcov.

Ak ste si „len tak trošku“ udreli hlavu predtým, ako sa z vás stala chodiaca mŕtvola, mohli ste si narobiť viac ško­dy, než si myslíte, a privodiť si subdurálny hematóm (zra­zená krv v lebke tlačí na mozog). To isté sa stalo nášmu bý­valému prezidentovi Reaganovi. Aj tento stav spôsobuje ospanlivosť.

Ak vás okrem ospalosti trápia aj bolesti hlavy, zhoršil sa vám zrak, slabne vám ruka alebo noha, všimli ste si, že sa vám ťažko rozpráva a krúti sa vám hlava, možno ste pre­konali mŕtvicu alebo máte nádor v mozgu. Choďte k leká­rovi.

Potreba zdriemnuť si môže byť časťou alebo podstatou základného ochorenia, ktoré vás ničí – ochorenie pečene, problém s obličkami, rakovina v pokročilom štádiu, infek­cia, obyčajná nádcha. Muži so zväčšenou prostatou, ktorí musia cez noc každú hodinu vstať, aby si vyprázdnili me­chúr, bývajú na druhý deň vyčerpaní. To isté platí o ast­matikoch a ľuďoch s oslabeným srdcom, ktorí mávajú v noci ťažkosti. A nezabúdajme na melodických chrápačov spiacich s nami v izbe.

Ďalšia porucha spánku sa volá narkolepsia. Charakteri­zujú ju nekontrolovateľné záchvaty spavosti, ktoré sa vy­skytujú nepredvídane a nemajú nič spoločné s únavou. Ľudia s narkolepsiou z ničoho nič zaspia na niekoľko mi­nút. Potom sa odrazu zobudia, akoby sa nič nestalo, a nie­koľko dní, dokonca týždňov, už podobný záchvat nemajú, alebo sa im o pár minút zopakuje. Na ich spánku nie je nič nenormálne, vyzerá ako prirodzené zdriemnutie si, z kto­rého sa dajú ľahko prebudiť ako hocikto, kto si len na chvíľu pospal.

Všetko to znie celkom nevinne, však? Koniec koncov, čo je zlé na osviežujúcom spánku počas dňa? Winston Churchill si cez vojnu, keď bol ministerským predsedom, pospal každý deň. Rozdiel je v tom, že Churchill a zdraví ľudia si spánok naplánujú, pripravia sa naň a až potom sa doň pohrúžia. U narkoleptika je to niečo iné. Zaspí hoci­kedy a hocikde, za volantom auta, pri reťazovej píle, pri chôdzi po schodoch, dokonca aj pri milovaní.

Narkolepsia sa od normálneho spánku dá rozoznať po­dľa sprievodných príznakov. Postihnutí jednotlivci krátko predtým, ako zaspia, alebo hneď potom, čo sa prebudia, mávajú na pár sekúnd či minút paralyzované ruky alebo nohy, takže pustia, čo práve držia, alebo dokonca spadnú na zem. Táto strata sebakontroly je len dočasná a svalová sila sa ihneď úplne obnoví. Niektorí pacienti s narkolepsiou tiež pred záchvatom alebo po ňom vidia, počujú ale­bo cítia niečo, čo v skutočnosti neexistuje. Príčina narkolepsie nie je známa. Pacienti sú ináč úpl­ne zdraví a každý test, ktorý podstúpia, je v norme. Na­šťastie, existuje liek zvaný Ritalin, ktorý účinne zvláda symptómy tejto smiešnej poruchy.

Ak teda máte ťažkosti udržať sa v bdelom stave, kým všetci okolo vás poletujú plní energie, spýtajte sa sám se­ba, či nie ste v depresii. Potom si skontrolujte lieky. Príči­na môže spočívať aj v hociktorej chorobe, od anémie až po hypotyreózu či narkolepsiu. Nesnažte sa však „žiť s tým“ len preto, že nemáte nijaké bolesti. Choďte k lekárovi, možno vám umožní dostať sa späť do života.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *