Nádory tenkého čreva

Nádory tenkého čreva sú zriedkavé, nemyslí sa na ne a diagnostikujú sa neskoro. Brušné príznaky bývajú neurčité a bežné rtg kontrastné vyšetrenie je zvyčajne normálne. S možnosťou nádoru tenkého čreva treba rátať pri:

  1. recidivujúcich, nevysvetlených kŕčových bolestiach brucha,
  2. striedavých náporoch črevného zátvoru, najmä ak chorý nemá zápalové ochorenie čreva a nie je po brušnej operácii,
  3. invaginácii (zapošvení) v dospelosti,
  4. prejavoch zdĺhavého črevného krvácania a negatívnom štandardnom rtg vyšetrení.

Diagnostická metóda voľby je starostlivé rtg kontrastné vyšetrenie tenkého čreva.

Benígne nádory tenkého čreva nemajú charakteristické príznaky. Najčastejšie sa prejavujú bolesťou, poruchou priechodnosti a krvácaním. Nádory sa zjavujú v piatej a šiestej dekáde, častejšie na bedrovníku. Najčastejšie benígne nádory sú adenómy, leiomyómy, lipómy a angiómy.

Malígne nádory tenkého čreva sa častejšie ako v celkovej populácii zjavujú u chorých s dlhotrvajúcou regionálnou enteritídou a domácou sprue. Mávajú horúčku, chudnú, nechutí im jesť, zistí sa krvácanie a hmatateľná rezistencia v bruchu. Najčastejšie malígne nádory tenkého čreva okrem karcinómu bradavky dvanástnika sú adenokarcinómy (najmä na distálnom dvanástniku a proximálnom jejúne), lymfómy (môžu zapríčiniť malabsorpčný syndróm), leiomyosarkómy a karcinoid.

Na diagnózu primárnych črevných lymfómov je zväčša potrebná laparotómia.

Najčastejšia gastrointestinálna lokalizácia karcinoidu je v apendixe. Väčšina črevných karcinoidov je bezpríznaková, s nízkou malignitou. Rozrastenie a metastá­zy vyvolávajú syndróm karcinoidu.

Terapia nádorov tenkého čreva spočíva v operačnom odstránení alebo cytostatickej terapii.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *