Nadúvanie – Meteorizmus

Čo je nadúvanie?

Nadúvanie, označované aj ako „plynatosť“ a odborne „flatulencia“ alebo „meteoriz­mus“ je zvýšená tvorba alebo prítomnosť vyššieho množ­stva plynov v tráviacom ústrojenstve. Tvorba plynov patrí v podstate k normálne­mu priebehu ľudského tráve­nia. Počas trávenia dochádza iba k takej tvorbe plynov, kto­rá v prípade zdravého jedinca málokedy pôsobí rušivo, pre­tože prevažná časť plynov sa vstrebáva do črevných stien. Plyn, ktorý telo nevypustí ko­nečníkom, mizne prírodnou cestou v čreve bez toho, že by človek jeho prítomnosť zaznamenal. Plyny vznikajú­ce v črevách však niekedy môžu pri rôznych chorobných stavoch nadobudnúť veľké a obťažujúce rozmery. Zvýšené nadúvanie nie je nijakým „spoločenským znemožnením“. Majme na pamäti skutočnosť, že mô­že ísť o príznak závažnej choroby tráviaceho ústro­jenstva. Ak sa plynatosť vyskytuje chronicky, nemali by sme s návštevou leká­ra váhať iba kvôli akému­si falošnému ostychu.naduvanie

Aké sú príčiny nadúvania?

Všetky poruchy funkcie trá­viaceho ústrojenstva môžu spôsobovať zvýšenú tvorbu plynov, či už ide o ochorenia žalúdka, čreva, pečene, žlční­ka alebo pankreasu. Aj nad­merné (až neurotické) prehĺtanie vzduchu, ktoré lekári označujú slovom „aerofágia“, býva častou príčinou nadúva­nia. Postihnutý jedinec pri­tom vzduch prehĺta zvyčajne celkom podvedome a nie je schopný tomuto javu vedome zabrániť. Bolesti pri zvýšenej plynatosti môžu byť také kruté, že môžu mylne signa­lizovať aj diagnózu zápalu slepého čreva alebo iných náhlych brušných príhod. Ak pacient zároveň trpí srdco­vým ochorením, môže byť plynatosť poplašným signá­lom znižujúceho sa prúdenia krvi v organizme. Pri väčšom nadúvaní, ktorého príčiny nám nie sú známe. Plynatosť je častá napríklad po bohatom jedle a pri nedostatku pohybu. Ak však aj napriek zdravej životospráve opakovane dochádza k nadúvaniu, mali by sme navštíviť internistu – gastroenterológa.

Účinná metóda liečby

Lekár najskôr cielenými otáz­kami zistí životosprávu pa­cienta. Ak nič nenasvedčuje, že príčina ťažkostí by mohla spočívať v nevhodnej strave alebo aj jednorazovom naru­šení inak správneho stravova­nia, odporučí nám podrobné vyšetrenie. K celkovému vy­šetreniu patrí v tomto prípade aj vyšetrenie žalúdka pomo­cou gastroskopu, vyšetrenie hrubého čreva kolonoskopom (optický prístroj, ktorým lekár priamo znútra skúma príslušné orgány) a aj sonografické vyšetrenie žlčníka, pankreasu a pečene. V prípade žlčníka, pankreasu a pečene musí lekár vyšetriť zmeny ich funkcie, ale aj veľkosti či výskyt kamienkov alebo zápalov. V niektorých prípadoch je možné určiť diagnózu pomo­cou laboratórnych testov. Najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť plynatosti, je zdravá výživa. Ak trpíme nadúva­ním, mali by sme zo svojho jedálneho lístka vylúčiť naj­mä pokrmy, ktoré nadmernú tvorbu plynov spôsobujú. K takým patrí cibuľa, struko­viny a takmer všetky druhy kapusty okrem kyslej. Mali by sme sa vyhýbať ťažkým múčnikom, reďkovkovým a uhorkovým šalátom. Z nápojov by sme sa mali vzdať piva a hustých džúsov. Starajme sa o pravidelnú stolicu, rozhodne však nie s pomocou preháňadiel. Lep­šia je dôsledná konzumácia produktov z kyslého mlieka, jogurtu, ovocia (okrem sli­viek), ryže a výhradne chudé­ho mäsa. Pomáha aj pitie od­varov z rasce, fenikla alebo anízu. Proti plynatosti nieke­dy pomáha vypiť ráno na lac­no veľký pohár vlažnej vody. Okrem toho by sme mali pravidelne športovať a starať sa o dostatok pohybu. Už malá prechádzka po jedle môže účinkovať až zázračne.

Často pomáhajú aj čaje a odvary z liečivých bylín. Vhodné zmesi nám poradia v špeciálnych obchodoch s bylinkami alebo v lekárni.

Plynatosť ako pôvodca klamných príznakov

Zvláštny obraz tejto poru­chy sa môže objaviť pri prílišnom nahromadení plynov v žalúdku a čre­vách, kedy zároveň dôjde k zvýšenému postaveniu bránice. Následok: presu­nutie srdca, ktoré často vyvolá klamný obraz akút­neho srdcového postihnu­tia, ako je pocit zvierania na hrudi, tlak a pocit plnos­ti či bolestí v žalúdočnej krajine s vystreľovaním do brucha. Tieto následky sa vylúčia správnou stravou.

Pomoc pri úpornom nadúvaní

Kto aj napriek dodržiava­niu všetkých uvedených opatrení naďalej trpí veľmi nepríjemnou plynatosťou, mal by na zmiernenie bo­lestí vyskúšať ľahkú krúži­vú masáž brucha. Začne­me pod pravými rebrami smerom doľava – nikdy opačne. Niekedy pomôže aj mierne teplá ohrevná poduška, ktorú si po jedle položíme na brucho. Ak však naďalej trpíme krutý­mi bolesťami, poprosme lekára, aby nám predpísal lieky na ich tlmenie. To však nič nemení na ďal­šom nutnom dodržiavaní odporúčanej životosprávy.

Please follow and like us:
0

Komentoval článok “Nadúvanie – Meteorizmus

  1. Návšteva lekára a užívanie liekov na tlmenie bolesti by mala byť až tá posledná možnosť. Pri problémoch s meteorizmom si môže človek často dopomôcť aj sám. Dôležitý je pravidelný pohyb (pre správnu peristaltiku čriev), vyvážená strava (taká po ktorej necítime akútne komplikácie), príp. vhodné doplnky výživy – napr. probiotiká, alebo masticha sú overené pri tráviacich ťažkostiach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *