Nestabilná angina pectoris

Nestabilnú hrudníkovú angínu, označovanú aj ako akcelerovaná angina pectoris, intermediárny koronárny syndróm, predinfarktová angina, charakterizuje intenzívna bolesť lokalizovaná retrosternálne, trvajúca dlhšie ako 5 minút (veľmi často aj dlhšie ako 30 minút); je ľahšie provokovateľná. Vzniká nielen pri námahe, ale aj v pokoji, spánku bez zreteľnej príčiny a vyznačuje sa zhoršenou odpoveďou na nitroglycerín. Nestabilná angina pectoris má navyše tieto príznaky:

  1. záchvaty bolesti, ktoré sa v poslednom čase predlžujú, stupňuje sa ich intenzita a odpoveď na nitrity je horšia,
  2. bolesť pripomína bolesť pri infarkte myokardu, nie je však spojená s enzýmovými zmenami typickými pre infarkt,
  3. na elektrokardiograme je denivelácia úseku ST s negatívnou vlnou T, čo ustúpi do 24 hodín. Pri tomto syndróme sa anamnéza, klinický obraz, EKG zmeny pretrvávajúce dlhšie ako 24 hodín kryjú s diagnózou možného infarktu. Laboratór­ne však chýbajú prejavy nekrózy srdcového svalu.

Ak pretrváva klinická symptomatológia hodiny až dni a EKG zmeny zodpovedajú nestabilnej angina pectoris, označuje sa takýto stav ako status anginosus. Ak sa bolesť opakuje viackrát denne a jej intenzita sa zvyšuje v priebehu dňa alebo týždňov, taký stav sa tiež označuje ako postupujúca angina pectoris.

Často sa pred vznikom infarktu myokardu vyskytujú prodromálne príznaky – premonltorové štádium infarktu myokardu – , ktoré sú pomerne málo výrazné, ako je napr. pocit stiesnenosti, bolesť na hrudníku pri fyzickej námahe alebo nepríjemný pocit v oblasti epigastria, ktorý chorý pripisuje na vrub iným orgánom. Azda najtypickejšími prodromálnymi príznakmi, ktoré predchádzajú infarktové bolesti, sú bolesti v oblasti srdca rôzneho typu, intenzity, trvania a často menlivého charakteru. Prodromálne bolesti môžu vyžarovať do krku, chrbta alebo do horných končatín a často ich prekrývajú nepríjemné pocity v oblasti srdca. Chorí pritom často užívajú analgetiká, ktoré môžu na prechodný čas oslabiť tieto ťažkosti. Koronárna artériografia u chorých s nestabilnou hrudníkovou angínou ukáže zvyčajne postihnutie viacerých koronárnych ciev.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *