Neurotické deti

Neurotické deti tvoria osobitnú kapitolu, pretože sa zreteľne od­lišujú od normálnych detí. Deti sa môžu narodiť s určitými dispozí­ciami, pretože podmienky v období ťarchavosti boli nepriaznivé, alebo môžu zdediť určitú labilitu nervového systému, ale väčšinou sú príčinou výchovné chyby niekedy už od narodenia.neurozita

Trvalý nápor na nervovú sústavu dieťaťa vo forme nepokojného rodinného prostredia, nedostatok pokoja na spánok, citové utrpenie, to všetko nepriaznivo pôsobí na vývoj dieťaťa. Aj priveľmi úzkostlivá starostlivosť rodiny, stále „to nesmieš, budeš chorý, neušpiň sa, nerob to“ nakoniec premôže aj dieťa, ktoré by inak mohlo vyrásť a vy­víjať sa normálne.

Dieťa intelektovo celkom normálne, ale neurotické, veľmi často sa nevie plne uplatniť ani v rámci svojich dobrých schopností. V cu­dzom prostredí často býva nezhovorčivé, bojazlivé, odmieta spolu­prácu aj nadviazanie kontaktu s cudzími osobami. Ťažko sa spriatelí aj s deťmi a vôbec ťažko sa prispôsobuje novému prostrediu.

Iným druhom prejavu neurotického dieťaťa je naopak zvýšený nepokoj (hyperakcia), ,,šaškovanie“, neprimeraný smiech, grimasy. U predškolských detí a prváčikov sa detské neurózy môžu prejavo­vať častým bolením bruška, bolesťou hlavy, vracaním, hnačkami alebo naopak zápchami, nechuťou do jedenia, najmä ráno, obhrýzaním nechtov, častým močením, zlými snami, denným i nočným pomočo­vaním, zadrhávaním v reči alebo jachtaním.

Tieto deti vyžadujú nielen v predškolskom, ale najmä v školskom veku taktické a trpezlivé vedenie. Treba ich povzbudzovať, chápať, že zlyhávajú v kritických chvíľach a že často pôsobia dojmom detí oneskorených, pretože nereagujú primerane na dané situácie. Preto nikdy nemáme dieťa posudzovať podľa prvých dojmov, môžeme mu ublížiť, ak si o ňom urobíme záver, že je buď oneskorené, alebo roz­maznané a pod. Tieto deti chránime pred veľmi intenzívnymi cito­vými zážitkami, či už radostnými alebo smutnými. Od samej radosti z toho, že pôjde niekde na návštevu alebo do divadla, môže sa dieťa ozrušiť natoľko, že vzniknú „nevysvetliteľné“ prejavy: v noci sa pomočí, je oveľa nepokojnejšie a „hnevá“ viac ako inokedy. Rovnako intenzívne deti reagujú na trúchlivé alebo rozčuľujúce zážitky či už pri konfliktových situáciách v rodine, alebo pri neúmernom treste za banálne previnenie a pod.

Znovu zdôrazňujeme škodlivosť večerného vysedávania pred tele­vízorom. Nielenže sa tým skracuje čas na spánok, ale sledovanie programu, veľa ráz nevhodného pre deti (detektívky alebo aj program s vojnovou tematikou), najmä u neurotických detí môže zhoršiť cel­kový stav. Potom sa nečudujme, ak sa deti boja zostať chvíľu samy v miestnosti (nehovoriac už o tom, že by mali ostať samy v byte), mávajú zlé sny atď.

Nevhodné je aj rozprávanie dospelých o rôznych tragických uda­lostiach alebo riešenie domácich rozbrojov pred deťmi, veľa ráz aj s nevybranou škálou rozličných slovných a niekedy aj telesných urážok. Aj keď sa neprihovárame za to, aby sa deti „pestovali ako v skleníku“, nie všetko je vhodné pre detské uši, a najmä pre neuro­tikov. Neverte, že dieťa tomu nerozumie, naopak, vo svojej fantázii si najmä staršie dieťa vie niekedy vymyslieť skutočne hrôzostrašné závery.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *