Nosová dutina

Nosová dutina (cavum nasi) je uložená nad ústnou dutinou, od kto­rej je oddelená tvrdým a mäkkým podnebím. Vzadu sa otvára do nosohltana zadnými nosovými otvormi (choánami). nosova-dutinaVpredu tvoria vstup do nosovej dutiny nozdry, uložené na dolnej ploche vonkaj­šieho nosa. Vonkajší nos je výstupok v tvári, ktorý je charakteris­tický pre človeka. Ani jeden cicavec nemá vonkajší nos formovaný ako človek. Koreň a sčasti chrbát nosa tvoria nosové kosti. Prednú časť nosového chrbta, koniec nosa a nosové krídla, ohraničujúce nozdry, vystužujú chrupky. Vonkajší nos je pokrytý kožou na no­sových krídlach pevne prirastenou k podkladu.

Celá nosová dutina je rozdelená na dve polovice nosovou prie­hradkou (septum nasi). Zadnú a hornú časť nosovej priehradky tvorí zvislá platnička riečicovitej kosti s čerieslom (kostená časť nosovej priehradky), vpredu tvorí priehradku chrupková platňa.

Nosová dutina je ohraničená kosťami tváre. Spodinu tvorí tvrdé a mäkké podnebie, strop, riečicovitá kosť a vzadu telo klinovej kosti. Bočné steny tvorí čeľusť a čuchový labyrint. Z bočných stien vyčnievajú do nosovej dutiny horná, stredná a dolná nosová mušľa (conchae nasales). Rozdeľujú celú dutinu na horný, stredný a dolný nosový priechod (meatus nasi superior, medius a inferior).

Celá nosová dutina je vystlaná sliznicou, ktorá má dvojaký vzhľad. Čuchový oddiel sliznice je pri hornej stene nosovej dutiny. Má žltkastú farbu a obsahuje zmyslové čuchové bunky, ktoré tvo­ria základ čuchových ústrojov. Dýchací oddiel sliznice má ružovú farbu a vyznačuje sa veľkou hrúbkou, lebo v sliznici sú bohaté žilové splete. Ich poranenie vyvoláva krvácanie z nosa – epistaxu. Sliznica je pokrytá riasinkovým epitelom s početný­mi hlienovými žliazkami.

Spomenuté veľké členenie nosovej dutiny s veľkou plochou a skladbou sliznice umožňuje dôležité funkcie, ktoré sa uskutoč­ňujú pri dýchaní: vdychovaný vzduch sa na prekrvenej sliznici dobre predhrieva, umožňuje sa odparovanie vody z hlienu a takto sa vzduch dosycuje vodnými parami. Vzduch sa zbavuje čiastočiek prachu, čistí sa a dostáva sa do styku s čuchovými bunkami.

V pneumatických kostiach okolo nosovej dutiny je veľký počet nepravidelných dutín, ktoré sú spojené s vlastnou nosovou duti­nou. Označujeme ich ako vedľajšie nosové (prínosové) dutiny (sí­nusy). Sú vystlané tenkou sliznicou, ktorá sa môže ľahko zapáliť. K nim počítame: dutiny čeľustné, dutiny čelové, dutiny čuchové a dutiny klinovej kosti. Z nosovej dutiny prúdi vzduch jednotlivými oddielmi hltana, v ktorom sa dýchacie cesty krížia s tráviacimi, ďalej do hrtana.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *