Obdobie prechodu (Klimaktérium) – starecké obdobie

Je to vek medzi 45. a 55. rokom života, keď sa postupne stráca hlavná funkcia vaječníkov – prestávajú v nich dozrievať vajíčka. V prechode definitívne vymizne menštruačné krvácanie (zväčša me­dzi 50. a 52. rokom života). Pokles činnosti vaječníkov vyvoláva zmeny aj vo funkcii iných ústrojov, čo môže mať za následok vážne poru­chy. Najčastejšie sa narušuje činnosť nervovej sústavy. Niektoré ženy v tomto veku dostávajú migrénovité bolesti hlavy, pociťujú návaly tepla alebo závraty, často ich oblieva pot, sťažuje sa im odchod stolice alebo črevných plynov, mávajú poruchy pamäti, niekedy pociťujú napätie a bolesti v prsníkoch. U niektorých žien sa zjavujú aj psychické ťažkosti (napr. pocit úzkosti, neistoty a menejcennosti, iným sa zdá, že sú už opotrebované a zbytočné. Poruchy menštruácie môžu niekedy vyústiť až do úporného krvácania, ktoré ohro­zuje postihnutú ženu.prechod

Všetky vážnejšie poruchy príznač­né pre obdobie prechodu si vyžadujú lekárske vyšetrenie, často aj odbornú liečbu. Ženy zväčša samy nemôžu správne posúdiť, čo je len prirodzený prejav prechodu a čo je už chorobný stav; preto by v klimaktériu každá žena mala byť pod pravidelným do­zorom gynekológa. Odporúča sa to aj preto, aby lekár včas mohol spoznať príznaky upozorňujúce na možné bujnenie rakovinových buniek. V ob­dobí prechodu by ženy mali každý rok absolvovať jednu preventívnu protirakovinovú prehliadku (aj keď sa cítia zdravé). Pochopiteľne, pri týchto prehliadkach sa možno poradiť s le­károm aj o prípadných ťažkostiach súvisiacich s klimaktériom.

Starecké obdobie

Vo veku po 60. roku – teda v staro­be sa činnosť vaječníkov obmedzu­je už len na produkciu nepatrných (udržiavacích) množstiev ženských hormónov. V tomto období sa scvr­kávajú rodidlá, miznú ženské pohlav­né znaky, prsníky ochabujú, vlasy rednú a šedivejú, stráca sa ochlpenie na rodidlách. U niektorých žien sa začnú zjavovať mužské pohlavné znaky (napr. rast fúzov a brady), čo je dôsledkom zvýšenej tvorby muž­ských hormónov v nadobličkách.

Aj v tomto veku, keď už prakticky vyhasne činnosť vaječníkov, môžu na rodidlách ženy nastať vážne cho­robné zmeny (nádorové ochorenia a pod.). Preto treba, aby aj ženy po šesťdesiatke ostávali pod stálou kon­trolou ženského lekára a aby ho vyhľadali najmä vtedy, ak na rodid­lách spozorujú nejaké nepravidelnosti, napríklad výtok alebo krváca­nie, ktoré sa v tomto vekovom obdo­bí už nemá vyskytovať.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *