Opar

Prostý opar je vírusové ochore­nie, ktoré zvyčajne sprevádza horúč­kovité choroby, chrípky a nádchu. Prejavuje sa tvorbou skupiniek drob­ných čírych pľuzgierikov na zapále­nej koži. Obsah pľuzgierikov sa kalí, pľuzgieriky praskajú a zasychajú do žltej až hnedastej chrasty. Po odlúče­ní chrasty nastáva zhojenie bez stopy (iba čo prechodne zhnedne koža).opar

Prostý opar sa môže vytvoriť na hociktorom mieste kože, no najčas­tejšie v okolí úst a nosa, zriedkavejšie postihuje oko a okolie pohlavných orgánov. Ošetrenie pľuzgierikov sa skladá z vysušovania a dezinfekcie liehom, dezinfekčnými masťami ale­bo špecifickými protivírusovými lie­čivami. Pásový opar je takisto ochorenie zapríčinené vírusom, ide však o sa­mostatnú chorobu so vzťahom k priebehu nervov. Ochorenie sa začína celkovými prí­znakmi – malátnosťou, bolesťami hlavy a zvýšenou teplotou, neskôr cítiť pálenie v mieste postihnutého nervu, kde v celých pásoch vznikajú skupinky drobných vodových pľuzgierikov. Tie sa zakalia, prasknú a za­sychajú do žltých chrastičiek. Vyhoja sa po 2-3 týždňoch. V ťažších prípadoch sú pľuzgieriky až krvavé a me­nia sa na hnedé chrastičky alebo vriedky. Tieto formy zanechávajú po vyhojení malé jazvičky, hoci ináč sa pásový opar hojí bez stopy. Ochore­nie sprevádzajú silné bolesti, ktoré niekedy v zmenšenej intenzite pretrvávajú aj niekoľko týždňov po vyho­jení kožných prejavov.

Tento opar postihuje najčastejšie kožu hrudníka v okolí medzirebrových nervov a kožu tváre v okolí trojklaného nervu. Výskyt pásového oparu je obyčajne jednostranný a ne­presahuje strednú čiaru tela. Oboj­stranné postihnutie poukazuje na prí­tomnosť vážnej celkovej choroby.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *