Detská roseola

Detská roseola je pomerne zriedkavým víruso­vým infekčným ochorením, ktoré vyvoláva u malých detí horúčku a vyrážky; je nákazlivá a jej…

Dehydratácia u detí

Telo potrebuje dostatočné zásoby vody na roz­púšťanie dôležitých nerastných látok, ako aj na fungovanie systému, ktorý udržiava v organiz­me rovnováhu…

Celiakia u detí

Celiakia, precitlivenosť na glutén (lepok), je dô­sledkom alergickej reakcie sliznice tenkého čre­va na túto bielkovinu. (Keďže lepok sa nachá­dza v…

Bradavice u detí

Bradavice sú malé nezhubné hrbolčeky vyvola­né bradavicovým vírusom. Tvoria ich nadbytoč­né odumreté bunky prečnievajúce nad povrch kože. Vyskytujú sa buď…