Psychopatia

Čo je to psychopatia? Psychopatia sa považuje za poruchu vývoja osobnosti, nie za ochorenie. Ak niekoho označíme za „psychopata”, neznamená…

Sodík – Natrium

Názov: Sodík Česky:   Sodík Latinsky:   Natrium Anglicky:  Sodium Francúzsky:  Sodium Nemecky :  Natrium Značka: Na Protónové číslo: 11 O sodíku: V roku 1807 ho…

Pľúcna astma

Pľúcna astma sa prejavuje záchvatovitým namáhavým dýchaním a dob­re počuteľným piskotom. Astma je prvotným ochorením pľúc. Je to aler­gická choroba.…

Plochá noha

Normálna klenba chodidla zabezpečuje najvýhodnejšie zaťaženie nohy váhou celého tela. Keď klenba nohy, začína­júca sa pri pätovej kosti a končiaca…

Plešivosť a lysivosť

Prechodné vypadávanie vla­sov (zväčša výrazné prerednutie, zriedkavejšie úplné vypadnutie) mô­žu zapríčiniť niektoré choroby, naj­častejšie infekčné: týfus, šarlach, sy­filis, chrípka, alebo…

Osýpky – Morbilli

Čo sú morbilli? Vírus vyvolávajúci osýpky má vysokú virulenciu (nákazlivosť). Nákaza sa šíri kvapôčkovou formou. Nákazlivosť je najväčšia ešte skôr,…

Meď – Cuprum

Názov: Meď Česky:   Měď Latinsky:   Cuprum Anglicky:  Copper Francúzsky:  Cuivre Nemecky :  Kupfer Značka: Cu Protónové číslo: 29 O medi: Meď je známa už…

Chróm – Chromium

Názov: Chróm Česky:   Chrom Latinsky:   Chromium Anglicky:  Chromium Francúzsky:  Chrome Nemecky :  Chrom Značka: Cr Protónové číslo: 24 O chróme: V roku 1798 ho objavil…

Selén – Selenium

Názov: Selén Česky:   Selen Latinsky:   Selenium Anglicky:  Selenium Francúzsky:  Sélénium Nemecky :  Selen Značka: Se Protónové číslo: 34 O seléne: Selén objavil v roku…

Neuróza

Čo je neuróza? Neuróza je také závažné a rozšírené ochorenie, že pokladáme za po­trebné venovať jej značnú pozornosť. O tom,…