Choromyseľnosť

Čo je to choromyseľnosť? Za choromyseľného považujeme jedinca, ktorý výplody svojej fantázie pokladá za skutočnosť, pričom ich chorobnosť a odlišnosť…

Hluchonemota

Je to chorobný stav, ktorý vzniká na podklade poruchy sluchu. Pod­statná strata sluchu pred siedmym rokom života bráni vývoju synteticko…

Akromegália

Grécky a kros znamená vrchný, me- gas veľký, a tak akromegália je ozna­čením choroby, ktorú charakterizuje nápadné zväčšenie koncových častí…

Rakovina pľúc

Najčastejšie ide o rakovinu, ktorá vychádza z priedušiek. V posledných rokoch veľmi pribúda práve táto for­ma rakoviny. Hojnejšie postihuje mužov…

Hluchota

Ako pribúdajú roky, sluch sa postupne zhoršuje. Predovšetkým sa strá­ca citlivosť na vysoké zvuky. Zhoršenie sluchu môžu spôsobiť aj rôzne…

Frambézia

Čo je frambézia? Frambézia, nazývaná aj mali­nová nákaza, je nákazlivá choroba postihujúca kožu a kosti. V minulosti na ňu každoročne…

Epilepsia

Čo je epilepsia? Charakteristickou črtou epilepsie je prud­ký, náhle prichádzajúci záchvat bezvedo­mia, sprevádzaný kŕčmi čeľustí a končatín, penením z úst,…

Hepatitída C

Hepatitída C (HCV)- je životu nebezpečná, je to ochorenie pečene , ktorá sa prenáša krvou . Najviac nebezpečná forma vírusovej…

Hepatitída A

Čo je Hepatitída A? Hepatitída A – je zápalové vírusové ochorenie pečene s krátkou inkubačnou dobou. Hepatitída môže byť prenášaná…

Dyzentéria

Dyzentériu môžu spôsobiť dva typy baktérií. Zdrojom nákazy je chorý človek alebo stolica bacilonosiča. Šíri sa hlavne v zlých hygienických…

Zinok – Zincum

Názov: Zinok Česky:   Zinek Latinsky:   Zincum Anglicky:  Zinc Francúzsky:  Zinc Nemecky :  Zink Značka: Zn Protónové číslo: 30 O zinku: Tento minerál je známy…

Železo – Ferrum

Názov: Železo Česky:   Železo Latinsky:   Ferrum Anglicky:  Iron Francúzsky:  Fer Nemecky :  Eisen Značka: Fe Protónové číslo: 26 O železe: Tento prvok je známy…

Jód – Iodum

Názov: Jód Česky:   Jod Latinsky:   Iodum Anglicky:  Iodine Francúzsky:  Iode Nemecky :  Iod Značka: I Protónové číslo: 53 O jóde: V roku 1811 ho…