Plešatosť – vrodená alebo náhla

Muži v dnešnej spoločnosti sa hrozia toho, že im vypadajú vlasy. Sú vďačnými konzumentmi reklám na predaj všet­kých možných druhov výrobkov, zaručujúcich, že zastavia postupujúce „kúty“ nad čelom, oživia vlasové korienky či zabránia ďalšiemu vypadávaniu. Kupujú si príčesky, ktoré vyzerajú ako vystrihnuté kúsky z plyšového koberca vo va­šej pracovni, míňajú nespočítateľné milióny dolárov, no napriek tomu je ich úsilie bezvýsledné.plesatost

Hoci plešivenie postihuje aj ženy, je zväčša výhradne doménou mužov a v podstate vrodené. Muži v jednej ro­dine môžu mať podobný typ vlasov, ale plešivosť môže preskočiť celé generácie.

Mužská plešivosť sa zvyčajne začína nad čelom, na obidvoch stranách alebo ako krúžok na vrchole hlavy. Ak sa rozbehne v období dospievania, v neskoršom živote má tendenciu ešte vzrásť a jedinými riešeniami sú rezignácia, parochňa, transplantácia vlasov. Minoxidil (Rogaín), liek na vysoký tlak, má ako vedľajší účinok spomaliť vypadávanie vlasov u mužov, možno aj stimulovať ich rast. Videl som zopár prípadov, kde sa tieto účinky prejavili.

Niektorým ženám v procese starnutia zrednú vlasy nad čelom a po bokoch, ženy však nebývajú objektom rodin­nej či vrodenej plešivosti. Ako starneme, všetkým nám vypadávajú vlasy, mužom i ženám. Náhla strata vlasov však odráža hormonálne zme­ny, skryté ochorenie pokožky na hlave, dlhotrvajúcu ho­rúčku alebo užívanie liekov, alebo môže byť dôsledkom terapie ožarovaním.

Hormonálna porucha, najčastejšie zapríčiňujúca stratu vlasov, je funkcia štítnej žľazy, buď zvýšená, alebo zníže­ná. Pri úspešnej liečbe hypertyreózy, teda zvýšenej funk­cie (rádioaktívnym jódom, chirurgickým zákrokom alebo liekmi), sa vypadávanie vlasov zastaví a často sa aj obnoví rast. Aj keď sa nahrádza deficit hormónu štítnej žľazy tab­letkami, proces plešivenia sa zastaví a vlasy môžu začať rásť. Hormonálne výkyvy sprevádzané pĺznutím vlasov sa niekedy vyskytujú po skončení gravidity a ochoreniach hormonálnych žliaz, najmä hypofýzy.

Každé vážne ochorenie, najmä také, pri ktorom sa vy­skytuje horúčka, môže vyústiť do dočasnej straty vlasov na celom tele, nielen na hlave. Keď sa úspešne lieči zá­kladná príčina, vlasy znovu narastú. Aj poruchy autoimunity, ako napríklad lupus erythematodes, sprevádza vypa­dávanie vlasov.

Existuje ochorenie, pôvodom je pravdepodobne poru­cha autoimunity, nazývané alopecia areata, pri ktorej vy­padávajú z hlavy alebo brady malé, presne ohraničené lo­žiská vlasov. U dospelých trvá niekoľko mesiacov, potom sa rast obnoví. Ak sa však alopecia areata vyskytne u die­ťaťa, strata vlasov je spravidla trvalá.

Mnohé lieky, najmä tie, ktoré sa užívajú pri liečbe rakoviny, majú za následok vypadanie vlasov. Rovnaký účinok má priveľa vitamínu A, či už v strave alebo ako vi­tamínový doplnok. Vlasy, ktoré vypadajú po liečbe ožaro­vaním, vo väčšine prípadov znovu narastú.

Ak ste vždy mali husté vlasy a odrazu vám začnú vypa­dávať, keď ochoriete, a najmä keď chorobu sprevádza ho­rúčka, dôvod je jasný. Podobne je to, keď sa plešivenie ob­javí po užívaní nového lieku. Niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu zistiť, prečo strácate ozdobu hlavy:

Ak ste dospievajúci muž s rodinnou anamnézou pleši­vosti a začnú vám rednúť vlasy, zdedili ste mužskú pleši­vosť. Tá sa netýka ostatných vlasov na tele. A naopak, ak ste prekonali horúčku či hormonálne výkyvy, začali uží­vať nový liek alebo sa liečili ožarovaním, potom vám vy­padávajú vlasy aj inde na tele, nielen na hlave.

Ak vám vypadávajú chumáče vlasov, asi trpíte ochore­ním alopecia areata. Môžete však mať aj plesne. Najzná­mejšou je tinea capitis, lekársky termín pre lišaj krúžkový – je nákazlivý, postihuje väčšinou deti a šíri sa ako lesný po­žiar v školách i domácnostiach.

Strata vlasov zväčša sprevádza proces starnutia. Ne­viem, prečo však nepostihuje každého starého občana, ani prečo sa vôbec vyskytuje. Možno je to dôsledok indi­viduálnych genetických kódov, ktoré nám zanechali naši predkovia, alebo slabej výživy či nediagnostikovanej hor­monálnej zmeny. Napriek všetkým reklamám a odporúča­niam, keď starému človeku bez zjavnej príčiny vypadajú vlasy, je to zvyčajne trvalý jav. A napokon, sú príčiny vypadávania vlasov, ktoré ne­majú nič spoločné s tým, čo sa deje vo vašom tele. Nervózne deti si ich zvyknú vytrhávať. Vždy najprv uvažujte o tejto možnosti, keď vaše dieťa začne strácať vlasy. Pre­hnané šampónovanie a sušenie, či už doma alebo v salóne, môže vlasy poraniť a následkom je vypadávanie. Takže, prv než to zvalíte na mužské plešivenie či hormonálnu po­ruchu, ubezpečte sa, či nemáte porozmýšľať radšej nad spôsobom úpravy vlasov.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *