Pobrušnica

Pobrušnica (peritoneum) je tenká serózna blana, ktorá ako nástenná pobrušnica vystiela všetky steny brušnej dutiny a ako útrobná pobrušnica pokrýva voľný povrch všet­kých orgánov brušnej dutiny. Nachádzame tu teda podobné po­mery ako v hrudníkovej dutine. So zreteľom na to sa brušná du­tina označuje ako dutina peritoneálna. pobrusnicaBrušné orgány majú k peritoneálnej dutine a peritoneu odliš­ný vzťah. Napríklad žalúdok, pečeň, slezina, lačník a bedrovník, priečna a esovitá časť hrubého čreva sú umiestené v peritoneál­nej dutine voľne, do veľkej miery pohyblivo. Označujeme ich ako orgány intraperitoneálne (vnútropobrušnicové). Ich pobrušnicový povlak je spojený nástennou pobrušnicou zdvojenými ria­sami, krkvami, ktoré sa uplatňujú ako závesy príslušných orgá­nov. Takto je pečeň a slezina zavesená na bránici, žalúdok malou predstierkou na bránke pečene, priečna časť hrubého čreva na ža­lúdku a zadnej brušnej stene. Závesom tenkého čreva je okružie.

Ostatné orgány zasahujú do dutiny peritoneálnej len čiastočne, väčšinou len svojou prednou plochou, ako napr. dvanástnik, pan­kreas, výstupná a zostupná časť hrubého čreva. Iné (obličky, nad- obličky, veľké cievy) sú dokonca úplne zakryté nástennou pobrušnicou. To sú orgány retroperitoneálne (mimopobrušnicové).

Pobrušnica tvorí rozsiahlu plochu. Z nej sa ľahko vstrebávajú rozličné látky, ktoré sa dostali do peritoneálnej dutiny. Veľmi ne­bezpečné sú najmä zápaly pobrušnice, pri ktorých sa vstrebávajú bakteriálne jedy vo veľkom množstve a nastáva rýchla otrava (intoxikácia). Každé poškodenie pobrušnice spôsobí zlepenie a zras­tenie nástennej a útrobnej pobrušnice, pričom vznikajú väzivové zrasty. Ide tu o ochranné opatrenie, lebo zrasty nedovoľujú na­príklad rozširovanie zápalu do okolia.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *