Podzemná ďatelina – Trifolium subterraneum

V suchých oblastiach Austrálie možno uvidieť osobitnú rastlinu, ďatelinu podzemnú (Trifolium subterraneum, bôbovité – Fabaceae). Je to cenná rastlina pasienkov, pes­tovaná najmä na suchých miestach s nízkymi zrážkami. Krátko pred príchodom suchého obdobia sa rastlina zvláštne „zachová“, skryje sa v pôde. Rovnako ako podzemnica olejná neskryje sa celá rastlina. Stopka s nedozretým plodom sa ohýba a zavŕta do pôdy. Struky dozrievajú pod pôdou (geokarpia) a zostávajú tam počas obdobia sucha. S prícho­dom dažďov semená v zemi klíčia a sú hlavnou potravou oviec, ktoré ich odtiaľ vyhrabávajú.

Hoci sa ďatelina podzemná značne rozšírila v Austrálii, tento kontinent nie je jej vlasťou, doviezli ju totiž iba pred 50 rokmi zo Severnej Afriky. Keď sa ukázalo, že rastlina má mimoriadnu schopnosť prispôsobiť sa extrémnemu suchu, v Austrálii ju začali bežne pestovať ako pasienkovú rastlinu. Vyšľachtili dokonca rozličné sorty, podľa miestnych klima­tických a pôdnych podmienok. Pretože Austrália je známa ob­rovským počtom oviec, ďatelina podzemná má veľký ekono­mický význam.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *