Poruchy citlivostí pri miechových léziách

  • Koreňový typ: Vzniká pri postihnutí zadných miechových rohov a koreňov. Charakteristické je segmentálne (dermatómové) usporiadanie (areae radiculares). Postihnutie môže byť zánikové (hypestézia anes­tézia), iritačné v zmysle mravčenia (parestézia), zvýšenej citlivosti (hyperestézia) alebo odlišného typu, než je podráždenie (dysestézia). Pre tieto poruchy je typické, že pacient presne lokalizuje svoje príznaky do kožných dermatómov (autodermografia), pri poškodení zadných miechových koreňov vysunutou medzistavcovou platničkou.
  • Syringomyelická disociácia citlivosti: Vzniká pri poškodení spino- talamických dráh citlivosti pred centrálnym miechovým kanálikom (pri syringomyélii alebo intramedulárnych nádoroch). Charakteristická je porucha citlivosti na teplo, bolesť, chlad a jemný dotyk v postihnutom segmente, vnímanie hlbokej citlivosti a silného dotyku je zachované.
  • Brown-Séquardov syndróm: Vzniká pri poškodení polovice miechy. Pod úrovňou lézie je spastická paréza z poruchy pyramídovej dráhy a porucha hlbokej citlivosti z postihnutia zadných povrazcov. Kontralaterálne je porucha citlivosti na teplo a bolesť z postihnutia skríženej spinotalamickej dráhy.

 

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *