Predsieňová fibrilácia – Chvenie predsiení

Charakterizuje ju chaotická činnosť predsiení. Spája sa s nepravidelnými komorovými kontrakciami rozličného systolického objemu. Fibrilácia predsiení sa môže vyskytnúť paroxyzmálne alebo ako chronicky fixovaná. Vyskytuje sa často pri mitrálnej chybe, ischemickej chorobe srdca, hypertyreóze, myokarditídach, perikarditídach, otravách, úraze elektrickým prúdom a iných traumách. Zriedkavejšie sa vyskytuje bez zjavného ochorenia srdca. Je nebezpečná pre tvorbu trombu v predsieňach, čo môže mať za následok embolizačné príhody. Pri fibrilácii predsiení klesá minútový objem v závislosti od frekvencie komôr. Pri vysokej frekvencii môže vzniknúť dýchavica, potenie, kašeľ, stavy úzkosti a veľký pulzový deficit pre frustné kontrakcie. U starších osôb fibrilácia predsiení s relatívne pomalou frekvenciou komôr je zväčša benígnym nálezom a nevyžaduje vážnejší zásah.

U mladších osôb vyžaduje pretrvávajúca fibrilácia predsiení obnovenie sínusového rytmu, podobne u pacientov s kardiostimulátorom a po úspešnej liečbe základnej srdcovej choroby. Pri pretrvávaní fibrilácie predsiení sa majú podávať antikoagulanciá a digitalis na zníženie frekvencie komôr. Betablokátory, prípadne verapamil sa podávajú, keď digitalis sám nie je schopný znížiť frekvenciu komôr. Antikoagulanciá sa prísne podávajú pri mitrálnej chybe, po prekonaní embolických epizód a pri kongestívnej kardiomyopatii. Chemická defibrilácia chinidínom alebo dizopyramidom alebo aj elektrická kardioverzia patria do rúk odborníka. Pri liečbe paroxyzmálnej fibrilácie predsiene sa podáva digoxín i. v., resp. verapamil i. v. Vhodná je kombinácia digoxínu s chinidínom, resp. verapamilom alebo blokátormi betareceptorov. Pri zlom znášaní tachyarytmie ako prvé opatrenie možno urobiť elektrokonverziu. Ak je digitalis neúspešný, dáva sa dizopyramid, chinidín, amiodaron alebo Trimepranol.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *