Prinzmetalov variant – angína

Prinzmetalov variant angina pectoris: Vyznačuje sa bolesťami na hrudníku, ktoré vzniknú v pokoji alebo počas normálnej aktivity a nie sú vyvolané námahou alebo psychickým stresom. Bolesť pri tomto type angina pectoris je zvyčajne výraznejšia a má dlhšie trvanie ako pri stabilnej hrudníkovej angíne. Bolesti u niektorých pacientov majú cyklický charakter a často sa vyskytnú v tom istom čase dňa alebo noci. V priebehu bolesti zaznamenáva sa v EKG elevácia segmentu ST s recipročný­mi zmenami, podobne ako sa pozorujú pri akútnom infarkte myokardu. Elevácia segmentu ST na EKG je prechodná a po skončení bolesti sa segment ST vracia na úroveň pred záchvatom. Počas záchvatu môže byť zvýšená amplitúda vlny R. Chorí s Prinzmetalovým variantom angina pectoris majú zvyčajne zúženú jednu koronár­nu artériu. Ak u týchto chorých vznikne infarkt myokardu, a to býva často v pomerne krátkom čase, je lokalizovaný v tých oblastiach, v ktorých bola elevácia segmentu ST. Významnú úlohu pri vzniku tohto variantu hrudníkovej angíny hrá zvýšenie tonusu ciev s ťažkými aterosklerotickými zmenami, ktorý kriticky zmenší prietok krvi. Chorí s týmto typom angina pectoris sú náchylní na vážne poruchy srdcového rytmu a náhlu smrť. Napriek ťažkosti záchvatu nebýva bolesť spojená s enzymatickou reakciou.

Please follow and like us:
0

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *